2015_09_16 Κατσάρειος

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2015_09_16 Κατσάρειος

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΚΑΤΣΑΡΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

byzantiniἩ ψαλτικὴ τέχνη γιὰ δυὸ χιλιάδες χρόνια διακονεῖ καὶ διανθίζει τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ λατρεία ἀλλὰ καὶ τὴν ἐν γένει παράδοση τοῦ τόπου μας.

Στοὺς κόλπους τῆς διακονίας αὐτῆς ἡ Κατσάρειος Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θὰ λειτουργήσει καὶ φέτος καταρτίζοντας καὶ ἐκπαιδεύοντας τοὺς αὐριανούς μουσικοὺς καὶ ἱεροψάλτες.

Ἡ Κατσάρειος Σχολὴ εἶναι ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ ὡς ἐκ τούτου οἱ τίτλοι σπουδῶν ποὺ ἀπονέμει στοὺς ἀποφοίτους της εἶναι ἀναγνωρισμένοι ἀπὸ τὴν ἐν Ἑλλάδι Ἐκκλησία καὶ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία.

Οἱ ἐγγραφὲς θὰ γίνονται κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 6 τὸ ἀπόγευμα ἕως τὶς 8 στὰ γραφεῖα τῆς Σχολῆς, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Κων/νου Ἀράπη 1, ὅπισθεν τῆς Ζωσιμαίας Παιδαγωγικής Ἀκαδημίας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.