Ποιμαντική

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
καινή-διαθηκη_

Ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τὸ κήρυγμα, διακόνημα ποὺ ἀναλαμβάνουν οἱ ἱεροκήρυκες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἀλλὰ καὶ ἐντεταλμένοι πρὸς τοῦτο κληρικοί. Ἐκτός, ὅμως, ἀπὸ τὸ κήρυγμα κατ’ ἐνορία, ἔχει καθιερωθεῖ, τὰ τελευταῖα χρόνια, μία ἀκόμη ποιμαντική – κατηχητικὴ δράση, οἱ Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες, ἀπὸ ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεως σὲ διαφορετικὸ ναὸ τῆς πόλεως κάθε χρόνο, οἱ ὁποῖες καλύπτουν μία ἑνιαία θεματικὴ ἑνότητα (π.χ. Ἡ μετάνοια, οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, ὁ Ἄρτος τῆς ζωῆς κ.ἄ.). Παρέχεται, ἔτσι, στοὺς ἀκροατὲς τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν ἡ δυνατότητα συνεχοῦς καὶ ἐμπεριστατωμένης καταρτίσεως πάνω σὲ βασικὰ θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές, δημοσιεύονται ἐδῶ, ἀνὰ ἔτος, γιὰ τὴν πνευματικὴ ὠφέλεια καὶ κατάρτιση τῶν πιστῶν.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-2019

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015