2015-09-17 Ἀρχιερατική Λειτουργία στόν Ναό τῆς Κατασκήνωσης Γρεβενιτίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Σεπτέμβριος | 2015-09-17 Ἀρχιερατική Λειτουργία στόν Ναό τῆς Κατασκήνωσης Γρεβενιτίου

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»  ΣΤΟ ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ
17/09/2015

2015_09_17_Greveniti0Στόν Ἱερό Ναό τῶν κατασκηνωτικῶν ἐγκαταστάσεων τοῦ Ἱεραποστολικοῦ Συλλόγου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος», στό χωριό Γρεβενίτι, λειτούργησε τό πρωί τῆς Πέμπτης 17ης Σεπτεμβρίου ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἄρχισε τό κήρυγμά του μνημονεύοντας τίς ἑορταζόμενες μάρτυρες Σοφία, Πίστη, Ἐλπίδα καί Ἀγάπη, «τίς ἁγίες αὐτές κτήτορες τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ταύτης, οἱ ὁποῖες εἶναι ὑποδείγματα θάρρους, ὑποδείγματα πίστης, ὑποδείγματα ἀγάπης πρός τό Χριστό, ἀλλά καί πρός τόν κόσμο, ὑποδείγματα τοῦ πώς θά πρέπει νά εἶναι καί νά γαλουχεῖται ἡ ὀρθόδοξη οἰκογένεια, ἔτσι ὥστε ὄχι μόνο νά ἔχει πίστη ἐσωτερική, ἀλλά καί νά ἐξωτερικεύει αὐτή τήν πίστη, μέσα ἀπό τήν οἰκογενειακή σχέση καί μέσα ἀπό τή σχέση μέ τήν κοινωνία καί μέ τόν κόσμο».

Καί συνέχισε:
«Γνωρίζουμε ἀπό τά μαρτυρολόγια τήν ψυχική ταλαιπωρία, ἀλλά καί τό διασυρμό στόν ὁποῖο προσπαθοῦσαν νά ὑποβάλλουν οἱ ἀρχές καί οἱ ἐξουσίες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς τούς χριστιανούς. Τούς ἐμφάνιζαν δημόσια σάν ἐγκληματίες, σάν νά εἶναι οἱ ἐχθροί τοῦ κράτους καί τῆς πατρίδος, σάν νά εἶναι οἱ ἐχθροί τῶν κυβερνώντων καί αὐτοί πού προσπαθοῦσαν νά φέρουν ἀκόμα καί τήν πολιτική καί ἐθνική ἀστάθεια. Καί χρησιμοποιώντας αὐτά τά τεχνάσματα, ὁδηγοῦσαν τούς χριστιανούς σέ δημόσιους χώρους καί προσπαθοῦσαν νά τούς μεταπείσουν νά ἀλλάξουν πίστη καί νά ὁμολογήσουν τά εἴδωλα καί τούς ψευτοθεούς τῶν βασιλέων καί τῶν αὐτοκρατόρων γιά νά δείξουν ἔτσι ὅτι ἔχουν ὑπακοή στούς κοσμικούς ἄρχοντες καί ὅτι δέν ἐπιβουλεύονται τήν ἑνότητα τοῦ κράτους καί τῆς αὐτοκρατορίας…

Πῶς νά κατανοήσει ὁ διώκτης τοῦ Χριστοῦ ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι φτιαγμένος κατ’ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί ἔχει ὅλη τή δυναμική, ἰδιαίτερα μετά ἀπό τή Σταύρωση καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στόν κόσμο, ὅλη τή δυναμική καί ὅλη τή βοήθεια πού εἶναι ἀπαραίτητη γιά νά φτάσει στό καθ’ ὁμοίωσιν, δηλαδή νά ἐμφαίνει στή ζωή του τόν ἴδιο τό Θεό…».

Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ κηρύγματός του, ὁ κ. Μάξιμος ἀναφέρθηκε στήν ἑορταζομένη Ἁγία τῆς ἡμέρας:
Ἡ Ἁγία Σοφία, ἡ μητέρα αὐτή, δέ σπούδασε στό πανεπιστήμιο, δέν εἶχε ἀκαδημαϊκή θεολογική πίστη, ἀλλά εἶχε βιωματική πίστη, ἀποκαλυπτική πίστη. Αὐτή τήν πίστη πού ἀποκαλύπτει τό Ἅγιο Πνεῦμα μέσα στά ἔγκατα καί στά βάθη τῆς ὑπάρξεως, τά ὁποῖα τά φωτίζει καί τά ἑνοποιεῖ, ἔτσι ὥστε νά μήν ὑπάρχει τό ἄγνωστο μέσα στόν ἄνθρωπο, ἡ ἄβυσσος τῆς ἀγνωσίας, ἀλλά νά ὑπάρχει τό φῶς τῆς γνώσεως, τῆς ἀληθοῦς γνώσεως. Τῆς γνώσεως ἐκείνης πού ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στήν ἐπίγνωση καί στήν αὐτογνωσία, στό φῶς αὐτό πού καθιστᾶ τόν ἄνθρωπο σύμμορφο τῆς εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ…».