2015-09-27 «Περί προσευχῆς – ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ»

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἀνακοινώσεις Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν ἔτους 2015-2016 | 2015-09-27 «Περί προσευχῆς – ἡ εὐχή τοῦ Ἰησοῦ»

ΕΝΑΡΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016

Ἀνακοινώνεται στὸ πλήρωμα τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὅτι θὰ πραγματοποιηθοῦν κι ἐφέτος οἱ κατὰ Κυριακὴν Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες, ἀρχῆς γενομένης ἀπὸ τὴν ἑπομένη Κυριακή, 27η τρέχοντος μηνός.

Οἱ ὁμιλίες θὰ γίνονται στὸν ἱερὸ ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ.

ARS13Ὁμιλητὴς τὴν προσεχῆ Κυριακή, στὶς 07:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ εἶναι ὁ πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀρσένιος Κατερέλος, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Δίβρης Φθιώτιδος, μὲ θέμα «Περὶ προσευχῆς – ἡ εὐχὴ τοῦ Ἰησοῦ».

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη δίνει ἰδιαίτερη σημασία στὸ θεσμὸ τῶν Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν, γι’αὐτὸ καὶ ἀπὸ φέτος μετακαλεῖ καὶ εἰδικοὺς ὁμιλητές, προκειμένου ἡ διακονία τοῦ λόγου νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ τὸν καλύτερο τρόπο. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ γιὰ μᾶς ποὺ τὸν κηρύττουμε καὶ γιὰ σᾶς ποὺ τὸν ἀκοῦτε, εἶναι μεγάλο προνόμιο καὶ συνάμα μεγάλη εὐθύνη. Εἶναι «ἄρτος ζωῆς» ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καὶ «ὕδωρ ζῶν», ποὺ μεταγγίζει μέσα μας, καθὼς ὁ ἄρτος καὶ ὁ οἶνος τῆς εὐχαριστίας, ζωὴ αἰώνια καὶ σωτηρία.

Τὸ λοιπόν, ἂς μὴν ὀλιγωρήσουμε, ἀλλ’ ἂς ἀνταποκριθοῦμε μὲ προθυμία σ’ αὐτὴ τὴν ὕψιστη προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ ἰσχύει καὶ γιὰ μᾶς ὁ μακαρισμὸς τοῦ Κυρίου ποὺ εἶπε «μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν» ( Λουκ. 11, 28).