ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΛΛΑΣ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Σχολή Βελλᾶς | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΛΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΒΕΛΛΑΣ

Στους χώρους της Ιεράς Μονής – Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων, εκτός από την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς, στεγάζεται και λειτουργεί η Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία (Π.Ε.Ε.) Βελλάς Ιωαννίνων της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων. Αυτή υπάγεται στην «Εστία Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», που αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ) και τελεί υπό την ευθύνη της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Ελλάδα (Ν. 3432 ΦΕΚ 14/Α/3-2-2006). Η ίδρυση και λειτουργία της Π.Ε.Ε. Βελλάς Ιωαννίνων διέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1980/Β΄/9-10-2007) και εξυπηρετεί και τις δύο συστεγαζόμενες σχολικές μονάδες: την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία και το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Βελλάς. Η Π.Ε.Ε., σύμφωνα με τον κανονισμό, «εξυπηρετεί τη νέα γενιά της πατρίδας μας, τα στελέχη της Εκκλησίας της Ελλάδος και άλλων Ομοδόξων Ορθοδόξων Εκκλησιών και φιλοξενουμένων σπουδαστών και λειτουργεί για το συμφέρον του Λαού, της Εκκλησίας και του Έθνους».
Σκοπός της λειτουργίας των Εστιών είναι «η προσφορά ευκαιριών και διευκολύνσεων στη σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδας μας και τα στελέχη της Εκκλησίας, για καλύτερους όρους παιδείας, σπουδών και διαβιώσεως. Η ενίσχυση των φοιτητών και μαθητών περιλαμβάνει τη διαμονή και τη διατροφή στις Εστίες, αλλά και την παροχή μέσων και μορφών για πνευματική, ψυχαγωγική, καλλιτεχνική και αθλητική δραστηριότητα».
Η Π.Ε.Ε. λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων και διοικείται: α) από την «Εφορεία Εκκλησιαστικής Εστίας», που είναι εξαμελής, με πρόεδρο τον επιχώριο Μητροπολίτη Ιωαννίνων και β) το Διευθυντή της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας. Και τα δύο αυτά όργανα έχουν συγκεκριμένες αρμοδιότητες που ορίζονται από τον κανονισμό.
Οι μαθητές του Λυκείου και οι φοιτητές της Ακαδημίας έχουν τη δυνατότητα άνετης και υγιεινής διαμονής και σίτισης στο όμορφο φυσικό περιβάλλον και στους καλά οργανωμένους χώρους της Εστίας, οι οποίοι ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των νέων ανθρώπων και συντελούν στην ευόδωση των σκοπών λειτουργίας του ιδρύματος. Οι οικότροφοι ακολουθούν το ημερήσιο πρόγραμμα και την καθημερινή λειτουργική ζωή στο καθολικό της Μονής Βελλάς.