2015_09_27 Ἅγιος Ἰωάννης (Μπισδουνάκι)

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Σεπτέμβριος | 2015_09_27 Ἅγιος Ἰωάννης (Μπισδουνάκι)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΜΠΙΣΔΟΥΝΑΚΙ) 27-28/09/2015

2015_09_26_Mpisdounaki4Ἡ μνήμη τῆς Μεταστάσεως τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου γιορτάστηκε στόν φερώνυμο Ἱερό Ναό Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στό Μπισδουνάκι Ἰωαννίνων.

Τίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδηλώσεις λάμπρυνε μέ τήν παρουσία του ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος χοροστάτησε στόν Μεγάλο Ἑσπερινό το ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς 25ης Σεπτεμβρίου, ἐνῷ προεξῆρχε τῆς Εὐχαριστιακῆς Συνάξεως τήν κυριώνυμο ἡμέρα τῆς ἑορτῆς, τό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου.

Στό κήρυγμά του στή Θεία Λειτουργία ὁ κ. Μάξιμος ἀνέφερε, μεταξύ τῶν ἄλλων:

«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος δικαίως ἀπό τήν ἐκκλησία καί τήν ἐκκλησιαστική συνείδηση φέρει τό ὄνομα τοῦ μαθητοῦ τῆς ἀγάπης, τοῦ εὐαγγελιστοῦ τῆς ἀγάπης, τοῦ ἠγαπημένου μαθητῆ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἦταν αὐτός, πού μαζί μέ τόν ἀδερφό του, ἄφησε τά πάντα καί ἀκολούθησε τόν Ἰησοῦ, χωρίς νά λογαριάσει οὔτε τή ζωή του οὔτε τά ὑπάρχοντά του οὔτε κάποια σχέση πού εἶχε μέσα στόν κόσμο μπροστά σ’ αὐτή τή μεγάλη πρόσκληση καί πρόκληση πού τοῦ ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος, νά Τόν ἀκολουθήσει καί νά γίνει ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, νά γίνει εὐαγγελιστής καί ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας…

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος εἶναι αὐτός πού γράφει τό τέταρτο εὐαγγέλιο ἀργότερα ἀπ’ ὅλους τούς ἄλλους εὐαγγελιστάς, ἔτσι ὥστε κατά πρόνοια καί κατά παραχώρηση Θεοῦ νά συμπληρώσει, ἀλλά καί νά ὑποδείξει ὅλα ἐκεῖνα πού δέν ἔγραψαν οἱ ἄλλοι εὐαγγελιστές. Διότι σέ ὅλα τά εὐαγγέλια, ἀλλά ἰδιαιτέρως στό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου, στηρίχτηκε ὅλη ἡ δογματική διδασκαλία καί ἐπιχειρηματολογία γιά τά χριστολογικά προβλήματα πού ἀνέκυψαν ἀργότερα, ὅταν ὁ διάβολος ἔβαλε ἀνθρώπους αἱρετικούς νά ὑψώσουν τό δικό τους ἀνάστημα ἀπέναντι στή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας.

Ἔτσι, λοιπόν, στό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου στηρίχτηκε ἡ θεότητα τοῦ δευτέρου προσώπου τῆς Ἁγίας Τριάδος, τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰωάννου στηρίχτηκε ἡ ἀπόδειξη τῆς θεότητας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά ἀντιμετωπιστοῦν οἱ μεγάλες καί φοβερές αἱρέσεις τοῦ ἀρειανισμοῦ καί τῶν πνευματομάχων· στηρίχτηκαν καί ὅλες οἱ μετέπειτα Οἰκουμενικές Σύνοδοι, οἱ ὁποῖες ἀντιμετώπισαν τά λεγόμενα χριστολογικά προβλήματα, τό μονοφυσιτισμό, τό μονοθελητισμό, ἀλλά ἀκόμα καί τήν ἀποκαθήλωση τῶν εἰκόνων…».