Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ | ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | Έργο: «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

12

   1. Δημόσια Διαβούλευση σχεδίου διακήρυξης για το Έργο:
«Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων»

Αναρτήθηκε:  Τετάρτη, 04 Φεβρουαρίου 2015, 16:32

Η Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει εγγράφως σχόλια και παρατηρήσεις αναφορικά με το σχέδιο διακήρυξης του ακόλουθου έργου:

Τίτλος Έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων
Αναθέτουσα Αρχή Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων
Φορέας Λειτουργίας Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων
Διαδικασία Διαγωνισμού Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά
Προϋπολογισμός 351.715,00€ περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, πλέον δικαιωμάτων προαίρεσης

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης:

Ημερομηνία Έναρξης Δημόσιας Διαβούλευσης 04/02/2015
Ημερομηνία Λήξης Δημόσιας Διαβούλευσης 18/02/2015
Σχέδιο Διακήρυξης προς διαβούλευση Κατεβάστε το αρχείο από εδώ
Φόρμα υποβολής Σχολίων και παρατηρήσεων Κατεβάστε το αρχείο από αυτό το εδώ
Επισημάνσεις σχετικά με την καταγραφή των σχολίων Τα σχόλια και οι παρατηρήσεις θα πρέπει να καταγραφούν στην τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα που διατίθεται, στην οποία θα πρέπει να συμπληρωθούν και τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας. Τυχόν ανώνυμες παρατηρήσεις δε θα ληφθούν υπόψη. Οι απαντήσεις θα πρέπει να αποσταλούν σε ηλεκτρονικά επεξεργάσιμη μορφή.
Επισημάνσεις σχετικά με τον τρόπο υποβολής των σχολίων Οι συμπληρωμένες φόρμες μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω αναγραφόμενη διεύθυνση, έως και την καταληκτική ημερομηνία της δημόσιας διαβούλευσης. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αναγράφουν στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον ακόλουθο διακριτικό τίτλο: «Παρατηρήσεις διαβούλευσης έργου ‘Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων’».
Ηλεκτρονική Διεύθυνση υποβολής σχολίων imioanninon@hotmail.com
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Εμπιστευτικότητα Οι παρατηρήσεις δύναται να δημοσιευθούν αυτούσιες και επωνύμως. Σε περίπτωση που οι παρατηρήσεις περιέχουν εμπιστευτικά στοιχεία, αυτά θα πρέπει να επισημανθούν καταλλήλως προκειμένου να μη δημοσιευθούν.