2015-10-20 Πρακτικά Σεμινάρια Ψαλτικῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2015-10-20 Πρακτικά Σεμινάρια Ψαλτικῆς

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὴν Κατσάρειο Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς διοργανώνει ἀπὸ φέτος Πρακτικὰ Σεμινάρια Ψαλτικῆς τόσο γιὰ τοὺς κληρικοὺς ὅσο καὶ γιὰ ὅσους ἐκ τῶν λαϊκῶν ἐπιθυμοῦν νὰ μάθουν πρακτικῶς νὰ πλαισιώνουν τὰ ἀναλόγια τῶν Ἱερῶν Ναῶν.

Τὰ Πρακτικὰ αὐτὰ σεμινάρια θὰ ξεκινήσουν στὶς 20 Ὀκτωβρίου 2015, καὶ θὰ πραγματοποιοῦνται στὴν αἴθουσα τοῦ Καμπερείου Ἱδρύματος (2ος ὅροφος – Αἴθουσα Μαρίας Καμπέρη) κάθε Τρίτη ἀπὸ τὶς 5 ἕως τὶς 6.30 τὸ ἀπόγευμα.

Ὅσοι ἀκόμη ἐπιθυμοῦν νὰ ἐγγραφοῦν σὲ αὐτὰ τὰ σεμινάρια μποροῦν νὰ ἀπευθύνονται στὴν Κατσάρειο Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς (ὁδὸς Ἀράπη 1 – ὅπισθεν Ζωσιμαίας Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας) κάθε Δευτέρα καὶ Τετάρτη ἀπὸ τὶς 6 ἕως τὶς 8 τὸ ἀπόγευμα ἢ μποροῦν νὰ προσέλθουν κατὰ τὴν ἡμέρα ἔναρξης τοῦ Σεμιναρίου, τὴν Τρίτη 20 Ὀκτωβρίου 2015 καὶ ὥρα 5 τὸ ἀπόγευμα στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.