Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή τοῦ Θωμᾶ» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
01/05/2022 1ης Μαΐου
2 «Κυριακή τῶν Μυροφόρων» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης
08/05/2022 8ης Μαΐου
3 «Κυριακή τοῦ Παραλύτου» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
15/05/2022 15ης Μαΐου
4 «Κυριακή τῆς Σαμαρείτιδος» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Δημήτριος Καπρινιώτης
22/05/2022 22ας Μαΐου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2015 2016  2017  2018 2019
2020 2021 2022