Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή Ε΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτονοτ. π. Ἰωάννης Μήτσιος 12/07/2020 12ης Ἰουλίου
2 «Κυριακή ΣΤ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Ἰωάννης Κίτσιος
19/07/2020 19ης Ἰουλίου
3 «Κυριακή Ζ΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Κων/νος Σιόντης
26/07/2020 26ης Ἰουλίου
4 «Κυριακή Η΄ Ματθαίου» Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Ἰωάννης Λεοντάρης
02/08/2020 02ας Αὐγούστου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2020
2015 2016 2017 2018 2019