Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή Α ́ Νηστειῶν (Τῆς Ὀρθοδοξίας)» Αἰδεσ. Πρεσβ.
π. Παῦλος Μπούκας
08/03/2020 8ης Μαρτίου
2 «Κυριακή Β ́ Νηστειῶν (Τοῦ Παλαμᾶ)» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος
15/03/2020 15ης Μαρτίου
3 «Κυριακή Γ ́ Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 22/03/2020 22ας Μαρτίου
4 «Κυριακή Δ ́ Νηστειῶν (Ίωάννου Σιναΐτου)» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 29/03/2020 29ης Μαρτίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2020
2015 2016 2017 2018 2019