Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ὁ Χριστός καί ἡ Οἰκογένεια» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
Ἀπό 03/08/2019
ἕως 01/09/2019
Ἀναγνώσματα
2 «Στό γενέθλιο τῆς Θεοτόκου» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμᾶς Ἀνδρέου
08/09/2019 8ης Σεπτεμβρίου (πρό τῆς Ὑψώσεως – Γεν. Θεοτόκου)
3 «Κυριακή μετά τήν Ὕψωση» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης  π. Ἐφραίμ Ντέτσικας
15/09/2019 15ης Σεπτεμβρίου (μετά τῆς Ὑψώσεως)
4 «Κυριακή Α ́ Λουκᾶ» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
22/09/2019 22ας Σεπτεμβρίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2015 2016 2017 2018 2019