Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ἡ Θεομητορική προστασία τῆς Παναγίας μας» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 23/08/2020 23ης Αὐγούστου
2 «Γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε!» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 06/09/2020 6ης Σεπτεμβρίου
3 «Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης. π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
13/09/2020 13ης Σεπτεμβρίου
4 «Κυριακή μετά τήν Ὕψωσιν» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἐφραίμ Ντέτσικας 20/09/2020 20ης Σεπτεμβρίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2020
2015 2016 2017 2018 2019