Διαδικτυακός Ἄμβωνας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΑΜΒΩΝΑΣ

Ἐγκύκλιος Ι.Μ. Ἰωαννίνων περί τοῦ Διαδικτυακοῦ Ἄμβωνος

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Κυριακή Η΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Ἰωάννης Λεοντάρης 15/11/2020 15ης Νοεμβρίου
2 «Κυριακή Θ΄ Λουκά» Αἰδεσ. Πρεσβ. π. Βασίλειος Ντίνος 22/11/2020 22ας Νοεμβρίου
3 «Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π.Ἰωήλ Κωνστάνταρος 29/11/2020 29ης Νοεμβρίου
4 «Κυριακή Ι΄ Λουκά» Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Θωμάς Ἀνδρέου 06/12/2020 06ης Δεκεμβρίου

 

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
2020
2015 2016 2017 2018 2019