ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Σχολή Βελλᾶς | ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ

Η Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων αποτελεί συνέχεια της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων, η οποία υπήρξε η εκπαιδευτική συνέχεια του Ιεροδιδασκαλείου Βελλάς Ιωαννίνων.

Η Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1911 από το Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης, μετέπειτα Μητροπολίτη Ιωαννίνων και κατόπιν Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Σπυρίδωνα Βλάχο και λειτούργησε ως Ιεροδιδασκαλείον. Έχει πλούσια εκπαιδευτική ιστορία και έναv αιώνα εκπαιδευτικής προσφοράς. Ο σκοπός της ίδρυσής της ήταν η μόρφωση Ιερέων και Διδασκάλων γιά την εξυπηρέτηση, κατά κύριο λόγο, των περιοχών της Ηπείρου και των ακριτικών περιοχών της Ελλάδας γενικότερα.

Η λειτουργία της Σχολής Βελλάς Ιωαννίνων στην εκατονταετή εκπαιδευτική παρουσία της διακρίνεται στις εξής φάσεις:

  • Ιερατική Σχολή Βελλάς από το 1911 ως το 1924, με τετραετές πρόγραμμα σπουδών (τύπος Ιεροδιδασκαλείου).
  • Αγροτικόν Ιεροδιδασκαλείον της Μονής Βελλάς από το 1927 ως το 1939, με πενταετές πρόγραμμα σπουδών.
  • Ιεροδιδασκαλείον της Μονής Βελλάς από το 1939 ως το 1969, με εξαετές πρόγραμμα σπουδών.
  • Ιεροδιδασκαλείον Βελλάς από το 1969 ως το 1977, με εξαετές πρόγραμμα σπουδών.
  • Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Βελλάς από το 1977 ως το 1989, με τριετές πρόγραμμα σπουδών.
  • Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς από το 1993 ως το 2006, με τριετές πρόγραμμα σπουδών (και από το 2001 ως το 2006, με έξι (6) εξάμηνα σπουδών επιπέδου Τ.Ε.Ι.).
  • Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων από το 2006 ως σήμερα, με οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου και με δύο προγράμματα σπουδών: α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών, και β) Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής.

Το έτος 1985 διά του Νόμου 1946 οι διετείς Παιδαγωγικές Ακαδημίες προήχθησαν σε Παιδαγωγικά Τμήματα. Με τον ίδιο νόμο, η Εκκλησιαστική Παιδαγωγική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων μετετράπη σε καθαρά Ιερατική Σχολή με τίτλο Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων και τριετή φοίτηση. Η λειτουργία της διήρκησε έως το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007.

Στη συνέχεια ο Νόμος 3432/2006 μετονόμασε την Ανωτέρα Εκκλησιαστική Σχολή Βελλάς Ιωαννίνων σε Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων (όπως και τις άλλες τρεις ομοιόβαθμες Σχολές Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου Κρήτης) αναβαθμίζοντάς την σε Ανώτατη Σχολή Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ), με τετραετή φοίτηση.

Η ΑΕΑ Βελλάς Ιωαννίνων άρχισε τη λειτουργία της το ακαδημαϊκό έτος 2007−2008 με δύο Προγράμματα (Τμήματα) Σπουδών: α) Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών (με οκτώ εξάμηνα σπουδών), και β) Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής (με οκτώ εξάμηνα σπουδών), με την εισαγωγή φοιτητών και φοιτητριών μέσω πανελληνίων εξετάσεων.

Διεύθυνση Επικοινωνίας:

Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Βελλάς Ιωαννίνων
Ι. Μονή – Σχολή Βελλάς
Τ.Θ. 1144
450 01 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
Τηλ: 26530-41281 και 26530-41236
Φαξ: 26530-42160
Δικτυακός Τόπος: http://www.aeavellas.gr