2015_10_11 «Ἡ νικηφόρος προσευχὴ τοῦ Μωϋσέως»

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἀνακοινώσεις Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν ἔτους 2015-2016 | 2015_10_11 «Ἡ νικηφόρος προσευχὴ τοῦ Μωϋσέως»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τὴν Κυριακή, 11-10-2015, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Περιβλέπτου κατὰ τὴν ὥρα τοῦ Ἑσπερινοῦ (5:30 μ.μ.) θὰ μᾶς ὁμιλήσει ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης Ἰωὴλ Κωνστάνταρος, μὲ θέμα: «Ἡ νικηφόρος προσευχὴ τοῦ Μωϋσέως».

Ὁ θεσμὸς τῶν Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν εἶναι πιὰ καθιερωμένος στὴν πόλη μας ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια. Θέλουμε νὰ γνωρίζετε ὅτι οἱ ὁμιλητές – δικοί μας καὶ μετακλητοί – καταβάλλουν, ὁ καθένας μὲ τὸ χάρισμά του, κάθε κόπο καὶ θυσία, ὥστε ὁ θεσμὸς αὐτὸς νὰ κρατηθεῖ σὲ ἕνα ὑψηλὸ ἐπίπεδο, ἀφοῦ ἡ θεία Λατρεία μαζὶ μὲ τὸ θεῖο κήρυγμα ἀποτελοῦν τὰ πρῶτα χρέη τῆς Ἐκκλησίας πρὸς τὸ ποίμνιό της καὶ τὴν κύρια ἀποστολή της.

Σὲ αὐτὴ τὴν προσφορὰ ἡ Τοπικὴ Ἐκκλησία ζητεῖ ἀπὸ ἐσᾶς ἕνα ἀντάλλαγμα: νὰ προσέρχεσθε μὲ προθυμία σὲ αὐτὲς τὶς ὁμιλίες. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, μὴν τὸ ξεχνοῦμε, εἶναι γιὰ ὅλους μας «ἄρτος ζωῆς αἰωνιζούσης».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως