9/2015 Σεμινάριο Πρακτικῆς Ψαλτικῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἐγκύκλια Σημειώματα | 2015 Ἐγκύκλια Σημειώματα | 9/2015 Σεμινάριο Πρακτικῆς Ψαλτικῆς

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ὑπ’ ἀριθ. 9/2015

Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 8ῃ Ὀκτωβρίου 2015

Πρὸς
τοὺς Αἰδεσ. ἱερεῖς
ποὺ ἱερουργοῦν σὲ χωριὰ καὶ διαμένουν στὰ Ἰωάννινα.

Θέμα: «Συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριο Πρακτικῆς Ψαλτικῆς»

Αἰδ/τοι Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ ἐν Χριστῷ,

Ὅσοι ἀπὸ σᾶς δὲν ἔχετε δηλώσει συμμετοχὴ στὸ Σεμινάριο Πρακτικῆς Ψαλτικῆς, καλεῖσθε, μὲ ἐντολὴ τοῦ Σεβασμιωτάτου, νὰ τὸ δηλώσετε.

Τὰ μαθήματα ἀρχίζουν τὴν 20ή Ὀκτωβρίου 2015 καὶ θὰ γίνονται στὸ Καμπέρειο Ἵδρυμα κάθε Τρίτη ἀπόγευμα, ὥρα 5.

Ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι ἡ ὠφέλεια ἀπὸ τὰ μαθήματα αὐτὰ θὰ εἶναι γιὰ ὅλους μας μεγάλη. Ἐξ ἄλλου ἡ πιστοποίηση τῆς συμμετοχῆς μας στὸ Σεμινάριο Πρακτικῆς Ψαλτικῆς θὰ ληφθεῖ ὑπόψη καὶ στὴν ἐτήσια ἀξιολόγησή μας.

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ ἀδελφικῆς ἀγάπης
Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος

Πρωτοπρεσβύτερος
Λάμπρος Τσιάρας