2015_10_14 Ἀρχιερατική Θ. Λ. στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Μπάφρας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Οκτώβριος | 2015_10_14 Ἀρχιερατική Θ. Λ. στόν Ἱ. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς Μπάφρας

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΠΑΦΡΑΣ 14/10/2015

2015_10_14MpafraSelidaἈρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, τελέσθηκε τήν Τετάρτη 14 Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Μπάφρας.

Παραθέτουμε ἕνα ἀπόσπασμα ἀπό τό κήρυγμα τοῦ Σεβασμιωτάτου:

«Τούς λεγόμενους ἀποστολικούς χρόνους, ὁπότε ἔζησαν οἱ ἀπόστολοι καί οἱ μαθητές τῶν ἀποστόλων, οἱ λεγόμενοι ἀποστολικοί πατέρες, τά πράγματα γι’ αὐτούς πού ἦταν χριστιανοί, πού ἀγαποῦσαν τό Χριστό κι ἀκολουθοῦσαν τούς μαθητές τοῦ Χριστοῦ, ἦταν πολύ δύσκολα καί πολύ ἐπικίνδυνα. Δέν ἦταν ὅπως σήμερα, πού εἴμαστε ἐλεύθεροι νά λατρεύουμε τόν τριαδικό Θεό, πού εἴμαστε ἐλεύθεροι νά ὁμολογοῦμε τήν πίστη μας.

Οἱ ἄνθρωποι τότε ζοῦσαν σ’ ἕνα εἰδωλολατρικό περιβάλλον, δέ γνώριζαν γιά τό Χριστό, δέ γνώριζαν γιά τόν ἀληθινό ἕνα Θεό καί οἱ ἄρχοντές τους ἀπαιτοῦσαν ἐκείνη τήν ἐποχή νά λατρεύονται καί αὐτοί σάν θεοί.

Ἐκεῖνα, λοιπόν, τά χρόνια ὅλοι σχεδόν οἱ ἀπόστολοι, ἐκτός ἀπό τόν ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή Ἰωάννη, σκοτώθηκαν, θανατώθηκαν μέ διάφορους μαρτυρικούς τρόπους, φρικτούς καί βασανιστικούς, ἐπειδή ἀγαποῦσαν, ὁμολογοῦσαν καί δίδασκαν γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό. Μεταξύ αὐτῶν, ἦταν καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος. Πρός τό τέλος τῆς ζωῆς του ἔφτασε στή Ρώμη, ὅπου ἐκεῖ δίδαξε τό Χριστό καί βρῆκε ἀνθρώπους νά τόν ἀκούσουν καί νά πιστέψουν. Μετά ἀπό μερικά χρόνια, ὅμως, ὁ Πέτρος θανατώθηκε. Καταδικάστηκε σέ θάνατο, ἐπειδή ἀκριβῶς δίδασκε τό εὐαγγέλιο.

Αὐτή τή διδασκαλία τοῦ Χριστοῦ τή συνέχισαν ἄλλοι ἄνθρωποι, μεταξύ αὐτῶν καί οἱ ἅγιοι πού γιορτάζουμε σήμερα, κάποιοι ἀπ’ τούς ὁποίους ἦταν μαθητές τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Δίδασκαν τό λόγο τοῦ Χριστοῦ στήν ἐποχή τοῦ Νέρωνα, ἑνός φοβεροῦ αὐτοκράτορα τῆς τότε «ῥωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί διώκτη τῶν χριστιανῶν. Οἱ ἅγιοι αὐτοί, ἐπειδή ἀγαποῦσαν πολύ τό Χριστό, τόσο πολύ πού ἔφευγε ὁ φόβος πού εἶχαν γιά τό θάνατο, ἐπειδή ζοῦσαν τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἐπειδή εἶχαν βιωματική ἐμπειρία τῆς σχέσης μέ τό Χριστό δέ φοβήθηκαν νά διδάξουν καί τό πλήρωσαν μέ τή ζωή τους…

Τέτοιους γενναίους ἥρωες εἴχαμε στούς ἀποστολικούς χρόνους, ἔχουμε σέ ὅλους τούς αἰῶνες, ἀπό τότε μέχρι καί σήμερα. Κάθε ἐποχή σέ διαφόρους τόπους τῆς γῆς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού ἀγαποῦν τό Χριστό καί γι’ αὐτό διώκονται καί θανατώνονται. Τώρα, στίς ἡμέρες μας σκοτώνονται χιλιάδες παιδιά, ἄνθρωποι χριστιανοί στή Συρία καί στή Μεσοποταμία…».