13_10_2015 Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γεωργάνων

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Οκτώβριος | 13_10_2015 Ἑσπερινός στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Γεωργάνων

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
ΕΝΟΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΩΝ 13/10/2015

2015_10_13_GeorganoiΣτήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Γεωργάνων, χοροστάτησε τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης 13 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων.

Στό κήρυγμά του ὁ κ. Μάξιμος ἀνέφερε πώς καθημερινά «ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει συνήθως πολλούς ἁγίους καί ἐξ αὐτῶν ἐπιλέγουμε καί μνημονεύουμε κάποιους ἀνάλογα μέ τήν περίσταση, ἔτσι ὥστε νά λάβουμε κάποια μηνύματα ἀπό τή ζωή τους, ἀπό τό μαρτύριό τους, ἀπό τήν ἄσκησή τους, τά ὁποῖα θά βοηθήσουν καί στή δική μας ζωή, στή σταθερότητα τῆς πίστεώς μας καί στήν πνευματική μας προκοπή.

Μνημονεύοντας τούς ἁγίους καταλαβαίνουμε πόσο πολυποίκιλη εἶναι ἡ πνευματική μας ζωή, ἀλλά καί πόσο πολυποίκιλα εἶναι τά χαρίσματα πού δίδει ὁ Θεός στούς ἀνθρώπους, ἔτσι ὥστε ὁ καθένας, ἐργαζόμενος πάνω σ’ αὐτά τά χαρίσματα, νά μπορεῖ νά ἀκολουθεῖ τό δρόμο τοῦ Θεοῦ, νά ξεπερνᾶ τίς παγίδες τοῦ διαβόλου, νά ἀσκεῖται πνευματικά, ἀλλά καί νά ἀκτινοβολεῖ στό περιβάλλον του τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά κάνει γνωστό καί τό φῶς καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο».

Στή συνέχεια τοῦ κηρύγματός του, ὁ Σεβασμιώτατος μνημόνευσε τούς ἁγίους τῆς ἡμέρας, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς, ἐπίσκοπος Μαϊουμᾶ, πού ἔζησε τόν 8ο αἰῶνα μ.Χ.: «Εἶναι ἕνας ἐξαιρετικός μουσικός, συνθέτης ὕμνων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. Εἶναι ἐξ υἱοθεσίας ἀδελφός ἑνός ἄλλου μεγάλου ἁγίου τῆς Ἐκκλησίας μας, μεγάλου δογματολόγου, μεγάλου θεολόγου καί μεγάλου ὑμνογράφου, τοῦ Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ. Τόν πῆρε ὁ Σέργιος, ὁ πατέρας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, πού ἦταν ὁ ἔπαρχος τῆς Δαμ2015_10_13_Georganoi1ασκοῦ καί τόν μεγάλωσε…

Ἕνας ἄλλος Κοσμᾶς σπούδασε τά δύο ἀδέλφια, τούς ἔμαθε πολλά γράμματα, ἔγιναν πολύ σοφοί ἄνθρωποι, πολύ γραμματισμένοι ἄνθρωποι, ὅμως δέν ἤθελαν νά ἀποκτήσουν κοσμική ἐξουσία καί ἔγιναν καί οἱ δύο μοναχοί στό πολύ γνωστό μοναστήρι τοῦ ἁγίου Σάββα στήν Παλαιστίνη. Ἀσκήτεψαν ἐκεῖ καί ὁ πατριάρχης τῆς ἐποχῆς διάλεξε τόν Κοσμᾶ, ἐπειδή ἦταν καί ἐγγράμματος, ἦταν καί μελωδέστατος, ἦταν καί θεολόγος καί τόν ἔκανε ἐπίσκοπο τῆς περιοχῆς τοῦ Μαϊουμᾶ, πού εἶναι μιά παραθαλάσσια περιοχή στό Ἰσραήλ.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἔμεινε στήν ἱστορία, γιατί τό μεγάλο του χάρισμα, ἐκτός ἀπό τήν προσευχή, τήν ἀγάπη πρός τό Χριστό καί τήν ἀφιέρωση πρός τήν Ἐκκλησία, ἦταν νά γράφει πολύ ὡραῖα ποιήματα καί νά τά ντύνει μέ μουσική…».