2015_10_15_Ἀρχιερατική Θ. Λ. στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεδινῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Οκτώβριος | 2015_10_15_Ἀρχιερατική Θ. Λ. στόν Ἱ. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πεδινῆς

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΔΙΝΗΣ 14/10/2015

2015_10_15PediniΣτήν Πεδινή, στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, λειτούργησε τήν Πέμπτη 15 Ὀκτωβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος.

Στήν ἀρχή τοῦ κηρύγματός του ἐπεσήμανε πώς: «ἀπ’ ὅλες τίς πράξεις πού κάνουμε μέσα στή λειτουργία μαθαίνουμε πράγματα, μᾶς μεταδίδονται πράγματα, τά ὁποῖα εἶναι σημαντικά γιά τήν πνευματική μας ζωή καί τήν πνευματική μας ἐξέλιξη, γιά τήν πνευματική μας ἐνηλικίωση».
Στή συνέχεια, ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στόν ἑορταζόμενο ἅγιο τῆς ἡμέρας:

«Ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Λουκιανοῦ ἔχει σαφῶς μεγάλη πνευματική ἀξία· ἔχει ὅμως καί μεγάλη ἱστορική καί ἐπιστημονική ἀξία. Ὁ ἅγιος Λουκιανός ζεῖ στά χρόνια τοῦ Διοκλητιανοῦ, ὁοπότε ἔχουμε μεγάλες διοικητικές μεταρρυθμίσεις στή ῥωμαϊκή αὐτοκρατορία, ἀλλά καί μεγάλους διωγμούς ἐναντίον τῶν χριστιανῶν. Ὅσοι πιστεύουν στό Χριστό γίνονται ὅλο καί περισσότεροι καί οἱ διώξεις ἐναντίον τούς γίνονται ὅλο καί μεγαλύτερες. Εἶναι ἑκατομμύρια οἱ ἄνθρωποι πού θανατώνονται στήν ἀχανῆ ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, ἐπειδή ὁμολογοῦν τήν πίστη τους στό Χριστό. Σ’ ὅλη αὐτή τήν ἀχανῆ ἔκταση κηρύττεται καί μεταδίδεται στήν ἑλληνική γλώσσα ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί γίνονται διωγμοί κατά τῶν χριστιανῶν.

Ὁ Λουκιανός ζεῖ στήν ἀνατολή, ἐκεῖ πού εἶναι ἡ σημερινή Συρία, καί εἶναι γόνος μιᾶς εὔπορης οἰκογένειας, πράγμα πού σημαίνει ὅτι ἔχει τή δυνατότητα νά μάθει καλά γράμματα, νά μάθει φιλοσοφία, ρητορική. Ἔτσι ἀπό μικρή ἡλικία εἶναι ἕνας ἄνθρωπος ἐξαιρετικά πεπαιδευμένος. Μιλᾶ πολλές γλῶσσες, μεταξύ αὐτῶν ἄψογα τήν ἑβραϊκή, τήν ἀραμαϊκή, τή γλώσσα τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί τήν ἑλληνική. Παρότι μένει ὀρφανός σέ ἡλικία 12 ἐτῶν καί εἶναι μόνος του καί παρότι μοιράζει τήν περιουσία του στούς φτωχούς, εἶναι ἕνας ἄνθρωπος πού ἀγαπᾶ τά γράμματα καί τή μάθηση. 2015_10_15Pedini2Εἶναι ἕνας ἐξαιρετικός φιλόλογος, πού διαβάζει ὅλες τίς ἀναλύσεις καί τά ὑπομνήματα πού ἔχουν γίνει ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι τίς μέρες του γιά τήν Παλαιά Διαθήκη καί διορθώνει τό κείμενο τῶν Ἑβδομήκοντα, δηλαδή τήν πρώτη ἑλληνική μετάφραση τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Ἀφήνει ἕνα τεράστιο συγγραφικό καί μεταφραστικό ἔργο καί ἕναν ὑπομνηματισμό στήν Παλαιά Διαθήκη, πού εἶναι ἀπαράμιλλος.

Ὅμως, δέν εἶναι μόνο ἐπιστήμονας. Κυρίως, εἶναι ἄνθρωπος πνευματικός, εἶναι ἄνθρωπος τῆς προσευχῆς καί τῆς ἀγάπης. Γίνεται μοναχός, πρεσβύτερος καί ἀφιερώνει τή ζωή του στό νά βοηθᾶ τούς ἀνθρώπους πνευματικά, νά βροῦν δηλαδή τήν πίστη τους, ἀλλά νά βροῦν καί τήν κλίση πού ἔχει ὁ καθένας, ἔτσι ὥστε τό χάρισμα πού ἔδωσε ὁ Θεός στόν καθένα ἄνθρωπο νά μήν πάει χαμένο, ἀλλά νά ἀξιοποιηθεῖ καί νά γίνει ζωή…».