2015_10_16_Ἀποσφράγιση προσωπικοῦ χώρου διαμονῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2015_10_16_Ἀποσφράγιση προσωπικοῦ χώρου διαμονῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων γίνεται γνωστὸ ὅτι, μετὰ τὴν ἀποσφράγιση τοῦ προσωπικοῦ χώρου διαμονῆς τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κυροῦ Θεοκλήτου, ἔγινε ἐκ τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν καταγραφὴ τῶν προσωπικῶν του ἀντικειμένων καὶ τῶν περιουσιακῶν του στοιχείων.

Ὁ Μακαριστὸς εἶχε ἐκφράσει τὴν ἐπιθυμία τυχὸν χρηματικὸ ποσὸν ποὺ θὰ βρεθῆ στὴν κατοχή του νὰ ἀποδοθῆ στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων. Δὲν εὑρέθη κανένα ἀκίνητο καὶ κανένα ἄλλο περιουσιακὸ στοιχεῖο ἀξίας στὴν κατοχή του, πέραν τοῦ προσωπικοῦ του λογαριασμοῦ μὲ ἕνα ἐλάχιστο ποσόν.

 

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων