2015_10_21 Περί υποβολής ενστάσεων προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2015_10_21 Περί υποβολής ενστάσεων προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΦΘΕΝΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«
Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)»

 

Από την Τρίτη 20 Οκτωβρίου έως την Τρίτη 27 Οκτωβρίου οι πολίτες που απορρίφθηκαν από το πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ FEAD)», εφόσον επιθυμούν, θα πρέπει να προσέρχονται στα Γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων για την υποβολή ένστασης.
Η ένσταση κατατίθεται εντύπως ενώπιον πιστοποιημένων χρηστών των Κοινωνικών Συμπράξεων, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους τους οποίους επικαλείται και για τους οποίους απορρίφθηκε, σύμφωνα με τον πίνακα απορριφθέντων.

Δείτε την κατάσταση με τα αποτελέσματα