2015_10_31 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πέτρου Πολυλόφου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Οκτώβριος | 2015_10_31 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πέτρου Πολυλόφου

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ 31/10/2015

2015_10_31_PolylofoSelidaἈρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Μαξίμου, τελέσθηκε τό Σάββατο 31 Ὀκτωβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Πέτρου Πολυλόφου.
Ὁ κ. Μάξιμος στό κήρυγμά του, λαμβάνοντας ἀφορμή ἀπό τό συναξάρι τῆς ἡμέρας, ἀνέφερε:
«Ἑορτάζει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία σήμερα τή μνήμη ἕξι ἀποστόλων ἀπό τή χορεία τῶν ἑβδομήκοντα ἀποστόλων. Ὅπως γνωρίζουμε, ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐπέλεξε ἀρχικά τούς δώδεκα ἀποστόλους, οἱ ὁποῖοι τά ἄφησαν ὅλα καί τόν ἀκολούθησαν. Ἀλλά καί μετά ἀπό αὐτούς, ὑπῆρχε μιά πληθώρα ἀνθρώπων πού ἔγιναν ἀκόλουθοι καί ἀπόστολοι τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ καί μεταξύ αὐτῶν ἑβδομήντα ξεχωριστοί ἄνθρωποι πού τόν ἀκολουθοῦσαν παντοῦ καί αὐτοί ἐγνώρισαν ἀπό κοντά τό κήρυγμα τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ Ἰησοῦ, τό κήρυγμα τοῦ εὐαγγελίου, τῆς μετανοίας καί τῆς ἀγάπης.
Ὅταν, λοιπόν, ὁ Χριστός θυσιάστηκε ὑπέρ τῶν δικῶν μας ἁμαρτιῶν, ἀναμάρτητος ὤν ὁ ἴδιος, ὅταν σταυρώθηκε καί ἀπέθανε γιά τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία καί ἀναστήθηκε τριήμερος, ἀνελήφθη στούς οὐρανούς καί ἀπέστειλε τό Ἅγιο Πνεῦμα. Μεταξύ ἐκείνων πού ἔλαβαν τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν Πεντηκοστή ἦταν καί οἱ ἑβδομήκοντα ἀπόστολοι, οἱ ὁποῖοι, μαζί μέ τούς δώδεκα ἀποστόλους, ἀκολούθησαν μία πορεία διδασκαλίας τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλο τόν τότε γνωστό κόσμο…
Σήμερα οἱ ἐπίσκοποι εἶναι οἱ διάδοχοι αὐτῶν τῶν ἀποστόλων. Αὐτοί ἦταν οἱ πρῶτοι καί ὑπάρχει μιά ἀλληλοδιάδοχη σειρά πού φτάνει μέχρι τούς σημερινούς ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ».
Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ κηρύγματός του, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπεσήμανε τήν ἀνάγκη προσέλευσης τῶν πιστῶν στό Ἅγιο Ποτήριο: «Γιά ποιόν πέθανε ὁ Χριστός; Γιά ποιόν ἔδωσε τό σῶμα Του καί τό αἷμα Του; Γιατί ἄφησε τή Θεία Εὐχαριστία; Εἶναι ἔθιμο; Εἶναι γιά τό καλό; Εἶναι γιά νά πᾶνε οἱ δουλειές μας καλά; Ὄχι! Ὁ Ἰησοῦς Χριστός κατήρτισε τήν Ἐκκλησία του στόν κόσμο, τό μυστικό σῶμα του τό ἐκτεινόμενο εἰς τούς αἰῶνας, ἔτσι ὥστε νά μποροῦμε νά μπολιαζόμαστε, ὅταν τό ἐπιθυμοῦμε ἐλεύθερα κι ὄχι μέ τό ζόρι, σ’ αὐτό τό σῶμα καί ἀπό αὐτό νά γεμίζουμε μέ τή δύναμη καί τήν ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος, νά γεμίζουμε δηλαδή μέ θεϊκή ἐνέργεια. Γι’ αὐτό ἐρχόμαστε στήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό κοινωνοῦμε σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ. Γι’ αὐτό παρέδωσε αὐτό τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Δέν ὑπάρχει τρόπος νά ἔχουμε τήν αἰώνια ζωή, χωρίς νά κοινωνοῦμε σῶμα καί αἷμα Χριστοῦ, μετά βεβαίως καί ἀπό τήν κατάλληλη προετοιμασία».
Κάλεσε, τέλος, τούς πιστούς νά μετέχουν συνειδητά στά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας: «Δύο χιλιάδες χρόνια τώρα αὐτή ἡ ἁγιαστική, αὐτή ἡ δοξαστική καί φωτιστική παράδοση, διδασκαλία καί μυστηριακή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας παραδόθηκε ἀπό γενεά σέ γενεά. Δέν ὑπάρχει κανένας ἄλλος θεσμός, οὔτε κοσμικός οὔτε πνευματικός, πού νά ἔχει μιά τέτοια μακραίωνη ἱστορία καί νά παραμένει μέ τήν ἴδια δομή, μέ τήν ἴδια διδασκαλία καί μέ τήν ἴδια χάρη…».