2015_11_07 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιγκιάδων

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Νοέμβριος | 2015_11_07 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Γεωργίου Λιγκιάδων

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΓΚΙΑΔΩΝ

7 Νοεμβρίου 2015

2015_11_07_Lingiades1Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ. Μαξίμου, τελέσθηκε τό Σάββατο 07 Νοεμβρίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Γεωργίου, στό χωριό Λιγκιάδες Ἰωαννίνων.

Στό κήρυγμά του ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε ἀρχικά μνεία στό ὅτι «ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα, μεταξύ ἄλλων ἁγίων καί πολλούς μάρτυρες. Πολλούς ἀνθρώπους οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τή ζωή τους γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, γιά τήν πίστη τήν ὀρθόδοξη, γιά τήν πίστη πού παρέδωκε ὁ Χριστός, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας…».

Σέ ἄλλο σημεῖο τοῦ κηρύγματός του ὁ κ. Μάξιμος ἐπεσήμανε πώς «οἱ ἅγιοι εἶναι τά πρότυπά μας. Πρότυπα πίστης, πρότυπα μεγαλείου ψυχῆς, πρότυπα ἀνδρείας καί γενναιότητας, πρότυπα ἀγάπης καί ἀφοσίωσης στό Χριστό καί στήν ὀρθή πίστη, πρότυπα τόλμης καί ἀφοβίας, πού χαρίζει στόν ἄνθρωπο μόνο ἡ χάρις καί ἡ ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτή τή χάρη, τή δύναμη καί τήν ἐνέργεια ἐρχόμαστε νά πάρουμε στήν Ἐκκλησία. Γι’ αὐτό βαφτιζόμαστε, γι’ αὐτό μπολιαζόμαστε στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, γι’ αὐτό συμμετέχουμε στά ἅγια μυστήρια, γι’ αὐτό ἐξομολογούμαστε, γιά νά καθαρίζει ἡ ψυχή μας ἀπό τίς δαιμονικές ἐπήρειες καί ἀπό τά ἁμαρτήματα, γι’ αὐτό κοινωνοῦμε Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, γιά νά παίρνουμε τή θεοτική αὐτή καί μεταμορφωτική δύναμη, ἡ ὁποία δοξάζει καί μεταμορφώνει τόν ἄνθρωπο, κάνοντάς τον φωτόμορφο τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, φωτόμορφο τέκνο τοῦ Θεοῦ.2015_11_07_Lingiades2

Σήμερα ἐμεῖς δέν καλούμαστε νά δώσουμε τή ζωή μας καί τό αἷμα μας γιά τόν Χριστό. Καλούμαστε, ὅμως, νά δώσουμε τήν καλή μαρτυρία καί τήν καλή ὁμολογία, πού εἶναι ἡ μετάνοια, ἡ νηστεία, ἡ προσευχή, ἡ συμμετοχή στίς ἀκολουθίες καί τά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἔτσι, ὅταν μαρτυροῦμε μέ τή ζωή μας, μέ τίς πράξεις μας, ἀλλά ὅπου καλούμαστε καί μέ τό λόγο, τήν ἀγάπη μας πρός τόν Χριστό, γινόμαστε καί ἐμεῖς Ἀπόστολοι καί συνεχιστές τοῦ ἔργου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ…».