2015_11_15 Ἀνακοίνωση Κατσαρείου Σχολῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2015_11_15 Ἀνακοίνωση Κατσαρείου Σχολῆς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ByzantiniMusikiΘησαυρός ἀνεκτίμητος ἡ μουσική κληρονομιά τῆς Ἑλλάδας. Ὄχι μόνο γιά τούς Ἕλληνες ἀλλά καί γιά τόν οἰκουμενικό πολιτισμό καί τήν παγκόσμια τέχνη.
Δένδρο ἱερό καί μοναδικό ἡ ἑλληνική μουσική μέ βαθιές ρίζες τήν ἀρχαιοελληνική μουσική καί ἀπαράμιλλης ὀμορφιᾶς κλωνάρια τή βυζαντινή καί τήν παραδοσιακή δημοτική μας μουσική.
Δέν εἶναι τυχαῖο πού στά παλαιότερα χρόνια, τήν ἐποχή πού ἡ ζωή στό χωριό ἦταν τό βασικό κοινωνικό μοντέλο, τά γλέντια καί τά πανηγύρια γίνονταν στό προαύλιο τῆς Ἐκκλησίας, ἀμέσως μόλις ὁλοκληρωνόταν ἡ Θεία Λειτουργία, τά βαφτίσια ἤ κάποιος γάμος.
Ἐπειδή οἱ μουσικές τῶν ἀνθρώπων ἀντιγράφουν τίς ζωές τους ἔτσι καί στήν Ἑλλάδα, μέ τέτοια ἄρρηκτη σχέση ἑλληνισμοῦ καί ὀρθοδοξίας, ἦταν ἑπόμενο οἱ δύο αὐτές μουσικές νά ἔχουν κοινές καί παράλληλες πορεῖες καί ἄν μή τί ἄλλο νά ἀλληλοεπηρεάζονται στό διάβα τους.
Αὐτό τό καθαγιασμένο δένδρο τῆς ἑλληνικῆς μουσικῆς ἀποφασίστηκε ἀπό φέτος νά φυτευτεῖ , νά ἀνθίσει καί νά μεγαλώσει στήν ἱστορική πόλη μας.
Καταξιωμένοι δάσκαλοι τῆς Βυζαντινῆς καί τῆς παραδοσιακῆς δημοτικῆς μουσικῆς, ὄχι μόνο μέ γνώση καί ἐμπειρία ἀλλά καί μέ πολλή ἀγάπη γι’ αὐτό πού κάνουν, θά διδάξουν θεωρία καί πράξη στά παραδοσιακά μουσικά ὄργανα (κλαρίνο, νέι, κανονάκι, οὔτι, λαοῦτο, μπουζούκι, βιολί καί παραδοσιακά κρουστά) ὅσους Γιαννιῶτες ἀποφασίσουν πώς ἦρθε ὁ καιρός νά καταλάβουν τήν ἀληθινή ἀξία αὐτοῦ τοῦ πολιτισμικοῦ θησαυροῦ μας πού ὀνομάζεται «ἑλληνική μουσική»

Οἱ ἐγγραφές θά ξεκινήσουν ἀπό 15 Νοεμβρίου 2015.

Γιά περισσότερες πληροφορίες ἀπευθυνθεῖτε στή γραμματεία τῆς Κατσαρείου Σχολῆς καί στά τηλέφωνα : 2651038564 & 6985124989.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.