2015_11_15 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Δεματίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Νοέμβριος | 2015_11_15 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου Δεματίου

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΜΑΤΙΟΥ (15/11/2015)

Χειροτονία εἰς Πρεσβύτερον τοῦ Διακόνου π. Βασιλείου Νταλαμπάκου
καί εἰς Διάκονον τοῦ κ. Βασιλείου Ντίνου

2015_11_15DematiSliderΣτὸ χωριὸ Δεμάτι, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου, λειτούργησε τὴν Κυριακὴ 15 Νοεμβρίου ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ὁ ὁποῖος προέβη στὴν εἰς πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ διακόνου π. Βασιλείου Νταλαμπάκου, καθὼς καὶ στὴν εἰς διάκονον χειροτονία τοῦ ὑποδιακόνου Βασιλείου Ντίνου.

Στὸ λόγο του ὁ Σεβασμιώτατος, ἀπαντῶντας στὴν προσφώνηση τοῦ διακόνου π. Βασιλείου, ἀνέφερε ἀρχικά:

«Σὲ καλεῖ ἡ Ἐκκλησία καὶ ὁ Χριστὸς νὰ ἀναλάβεις τὸ ζυγὸ τοῦ δευτέρου βαθμοῦ τῆς ἱερωσύνης καὶ νὰ γίνεις καὶ ἐσύ, ὅπως ὅλοι οἱ ἱερεῖς, ἕνας πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας. Διότι, οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας ἦταν ἁπλοὶ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ὅμως ἔκαναν τὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς καὶ τὸν πνευματικό τους ἀγῶνα σύντονα καὶ ἔντονα, ἔτσι ὥστε νὰ καθαριστοῦν ἀπὸ τὰ πάθη, νὰ φωτιστοῦν ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ πάρουν τὸ δρόμο τῆς τελειώσεως, δηλαδὴ νὰ μεταμορφωθοῦν ἀπὸ αὐτὴ τὴ δύναμη καὶ τὴν ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, νὰ ἁγιασθοῦν καὶ νὰ γίνουν φῶς καὶ γιὰ τὸν κόσμο…».

Ἀκολούθως, ὁ κ. Μάξιμος μὲ ἀφορμὴ τὸ λόγο τοῦ Χριστοῦ στὸ Εὐαγγέλιο, “ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς τοῦ κόσμου”, τόνισε πὼς «γι’ αὐτὸ μᾶς ἐκλέγει ὁ Χριστός, γιὰ νὰ εἴμαστε φῶς γιὰ τὸν κόσμο. Αὐτὴ εἶναι ἡ διακονία μας, νὰ μεταφέρουμε τὸ φῶς τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὴν ἄκτιστη θεϊκὴ ἐνέργεια στὸν κόσμο. Δανείζουμε τὴν ὕπαρξή μας στὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ Χριστό, στὸν ὁποῖο ἀνήκει ἡ ἱερωσύνη καὶ μένει πάντοτε καὶ ἐμεῖς μετέχουμε σ’ αὐτὴ τὴν ἱερωσύνη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Δανείζουμε τὴν ὕπαρξή μας, ἔτσι ὥστε ὁ Χριστὸς μὲ ὁρατὸ καὶ αἰσθητὸ τρόπο μέσα στὴν ἀνθρώπινη ἱστορία νὰ συναναστραφεῖ τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς μεταδώσει τὴ χάρη τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ ὁποία χαρίζει ζωὴ καὶ ἀφθαρσία γιὰ νὰ νικηθεῖ ἡ ἁμαρτία, ὁ διάβολος καὶ ὁ θάνατος».

Ἀπευθυνόμενος στὸν νέο πρεσβύτερο, ὁ Σεβασμιώτατος τοῦ ἐπεσήμανε πὼς καλεῖται νὰ διακονήσει τὸ μυστήριο αὐτὸ τῆς ἀφθαρσίας καὶ τῆς ἀθανασίας. Καὶ συνέχισε:

«Καλεῖσαι νὰ εἶσαι φῶς γιὰ τὸν κόσμο, καλεῖσαι νὰ διακονεῖς τοὺς ἀδελφούς σου, μικροὺς καὶ μεγάλους, καὶ μὲ τὸ παράδειγμά σου νὰ τοὺς καλεῖς καὶ νὰ τοὺς προσκαλεῖς νὰ βρίσκονται κοντὰ στὸν Χριστό, νὰ βρίσκονται κοντὰ στὴν πηγὴ τῆς ζωῆς μας, νὰ βρίσκονται ἐκεῖ ὅπου ρέει ἡ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μεταμορφώνοντας, φωτίζοντας καὶ δοξάζοντας τὸν ἄνθρωπο.

Βρισκόμαστε σὲ δύσκολους χρόνους. Βρισκόμαστε ὄντως σὲ δύσκολες ἡμέρες καὶ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ μᾶς ἐξασφαλίσει ὅτι δὲν θὰ ἔρθουν χειρότερες. Ὅμως, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ δὲν φοβήθηκε ποτὲ τὶς δυσκολίες, δὲν φοβήθηκε ποτὲ τοὺς διωγμούς. Ἴσα ἴσα ποὺ μέσα ἀπ’ αὐτὰ ἔγινε πιὸ δυνατή, ἐνίσχυσε τὸν κόσμο καὶ ἔδωσε ἐλπίδα, παρηγορία καὶ στηριγμὸ στὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ταλανίζεται καὶ παραπαίει ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀπὸ τὴν ἀσωτία καὶ ἀπὸ τὴν παρακοὴ στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ…».

Καταλήγοντας ὁ κ. Μάξιμος ἐπανέλαβε κάτι ποὺ τονίζει σὲ κάθε εὐκαιρία, τὴν ἀνάγκη δηλαδὴ νὰ μὴν ξεχάσουν οἱ ἄνθρωποι τὰ χωριά τους, νὰ μὴν ξεχάσουν τὴν ὕπαιθρο. «Ἔχει μεγάλη δύναμη καὶ θὰ σώσει πολλοὺς ἀνθρώπους ἡ ὕπαιθρος. Γι’ αὐτό, παρακαλῶ πολύ, ἀδελφοί, πάρτε τὰ παιδιὰ στὸ χωριό, ἔτσι ὥστε νὰ συνδεθοῦν καὶ μὲ ἐσᾶς καὶ μὲ τὸν τόπο τους, νὰ ἀποκτήσουν ψυχικοὺς καὶ πρακτικοὺς δεσμούς, ποὺ θὰ τοὺς προσκαλοῦν ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἔστω νὰ ἔρχονται καὶ νὰ ἐπισκέπτονται τὸν τόπο τους καὶ νὰ κρατοῦν ζωντανοὺς αὐτοὺς τοὺς δεσμούς…».

Στὴ διάρκεια τῆς κυριακάτικης Θείας Λειτουργίας, στὸ Δεμάτι, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας χειροτόνησε διάκονο τὸν ὑποδιάκονο Βασίλειο Ντίνο, τὸν ὁποῖο παρότρυνε νὰ ἔχει ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση καὶ νὰ ξεπερνᾶ τὶς ὅποιες δυσκολίες μὲ ἀγάπη, καθαρίζοντας τὴν καρδιά του μὲ τὴν ἐξομολόγηση, τὴν προσευχή, τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ τὴν ἀναφορὰ στὸν Ἐπίσκοπο καὶ στὴν Ἐκκλησία. «Νὰ ἔχεις πάντοτε ἀποκούμπι τὸ θυσιαστήριο. Ἐκεῖ εἶναι ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος μας. Ἐκεῖ, στὸν τάφο τοῦ Χριστοῦ, σκύβουμε καὶ τὰ καταθέτουμε ὅλα, καὶ τὰ δικά μας καὶ τὰ τοῦ λαοῦ μας. Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ, μέσα ἀπὸ τὰ μυστήρια ἀντλοῦμε δύναμη, τὴν ὁποία δὲν κρατοῦμε γιὰ τὸν ἑαυτό μας, ἀλλὰ τὴ διοχετεύουμε καὶ πάλι στὸ ποίμνιο…», συμπλήρωσε ὁ κ. Μάξιμος.