Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2015

300-logo-idryma3ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν διοργανώνουν δύο (2) κύκλους ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων γιὰ τὴν κατάρτιση τῶν κληρικῶν καὶ στελεχῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Τὸ πρῶτο ἐξ αὐτῶν, ὑπὸ τὸν γενικὸ τίτλο «ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΑΙ», στοχεύει στὸ νὰ γνωρίσουμε ἐπαρκῶς καὶ κατ’ ἀκρίβεια τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὀρθὴ διδασκαλία της, ὅπως αὐτὴ ἀποτυπώθηκε ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ στὶς Συνόδους τῆς Ἐκκλησίας, οὕτως ὥστε νὰ καθοδηγοῦμε τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ μετὰ γνώσεως καὶ ἐπιστήμης, ὀρθοτομοῦντες τὸν λόγο τῆς ἀληθείας.

Παραλλήλως, λειτουργεῖ καὶ δεύτερος κύκλος ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων ὑπὸ τὸν τίτλο «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗΝ». Σκοπὸς τοῦ σεμιναρίου εἶναι ἡ κατάρτιση ὅσων ἤδη διακονοῦν ὡς Πνευματικοὶ ἀλλὰ καὶ ἡ ἀνάδειξη νέων Πνευματικῶν, γιὰ μιὰ πληρέστερη ἀνταπόκριση στὶς εἰδικὲς ἀπαιτήσεις τοῦ ἱεροῦ μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως.

Στὸ πλαίσιο τοῦ δευτέρου αὐτοῦ κύκλου σεμιναρίων, ποὺ ἀφορᾷ στὸ ἱερὸ μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, θὰ μᾶς μιλήσει τὴν Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2015, καὶ ὥρα 4 τὸ ἀπόγευμα στὸ Καμπέρειο Πνευματικὸ Ἵδρυμα ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφεὶμ μὲ θέμα: «Ἡ θέση τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολογήσεως στὴ σύγχρονη πραγματικότητα».

Τὸ ὑπόλοιπο πρόγραμμα καὶ τῶν δύο κύκλων σεμιναρίων γιὰ τὴν ἐκπαιδευτικὴ χρονιά 2015 – 2016 παρατίθεται κατωτέρω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΤΙΚΗ
Ι. Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015 -2016

Η εξομολόγηση παραμένει ένα από τα μυστήρια της ορθόδοξης Εκκλησίας, στο οποίο προσέρχεται συστηματικά ή παροδικά ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων, αναζητώντας συμβουλή, καθοδήγηση ή απαντήσεις σε διλλήματα που αντιμετωπίζει στον καθημερινό βίο.

Ωστόσο το μυστήριο της εξομολόγησης συχνά αλλοιώνεται και αλλοτριώνεται από την παρείσφρηση νοοτροπιών και αντιλήψεων ξένων προς την γνήσια παράδοση της Εκκλησίας και του Πατερικού πνεύματος.

Νοοτροπίες όπως ο δικανισμός, η αποϊεροποίηση του μυστηρίου, η χρησιμοποίησή του προς δημιουργία ελεγχόμενων μικρών ομάδων, η ψυχολογικοποίηση της σημασίας του και άλλες μορφές αλλοιώσεων, απειλούν συνεχώς την αυθεντική λειτουργία του μυστηρίου. Είναι, επομένως, σημαντικό όλα αυτά να διερευνώνται, να διευκρινίζονται και να διορθώνονται έγκαιρα, πριν δημιουργήσουν πληγές στο σώμα της Εκκλησίας ή στις ψυχές των ανθρώπων. Οι ιερείς που διακονούν το μυστήριο της εξομολογήσεως χρειάζεται να εμβαθύνουν στην ουσία και το περιεχόμενο του μυστηρίου γνωρίζοντας τις θεολογικές και εκκλησιολογικές προϋποθέσεις του και να ευαισθητοποιηθούν στην ανάγκη προσαρμογής αυτής της διακονίας στις ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου.

Η ευαισθητοποίηση και η γνώση των σημείων όπου ο τρόπος άσκησης του μυστηρίου αποκλίνει από την αυθεντικότητα, λόγω παρεισφρήσεως αλλότριων παραδόσεων που οδηγούν σε ηθικιστικές ή νομικιστικές αλλοιώσεις, συνεπάγεται λανθασμένη συμβουλευτική και πνευματική καθοδήγηση, η οποία αντί να λειτουργεί υποστηρικτικά και καθαρτικά εισάγει ενοχοποιήσεις και επιπλέον ψυχολογικό και συναισθηματικό φορτίο. Η κατάρτιση, επομένως, που οδηγεί σε ορθότερη και ουσιαστικότερη προσφορά υποστήριξης, πνευματικής καθοδήγησης, συμβουλευτικών παρεμβάσεων και υγιούς απενοχοποίησης είναι καίριας σημασίας και αυτός είναι ένας από τους κύριους στόχους αυτού του επιμορφωτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε κληρικούς της Ορθοδόξου Εκκλησίας που ασκούν ποιμαντικό έργο στις Ιερές Μητροπόλεις όπου υπηρετούν.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να:

Ι. ενισχύσει και βελτιώσει τον τρόπο προσέγγισης και υποστηρικτικής παρέμβασης εκ μέρους των κληρικών κατά τη διαχείριση, στο πλαίσιο της εξομολόγησης, σύγχρονων προβλημάτων των πιστών

ΙΙ. ευαισθητοποιήσει τους εξομολόγους στην διάκριση μεταξύ δικανικής και θεραπευτικής χρήσης των ιερών Κανόνων της εκκλησίας στο πλαίσιο της εξομολογήσεως

ΙΙΙ. εμβαθύνει στην κατανόηση των εννοιών «ακρίβεια» και «οικονομία» κατά τη διαχείριση προβλημάτων των πιστών

  1. IV. υποδείξει τρόπους εφαρμογών της σοφίας των Πατέρων της Εκκλησίας στη σύγχρονη ποιμαντική πράξη

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε κληρικούς που είναι Πνευματικοί ή Υποψήφιοι Πνευματικοί, οι οποίοι βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας ανεξαρτήτως θέσης ευθύνης.

Οι συμμετέχοντες στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραμμάτων θα λάβουν Βεβαίωση Πιστοποίησης και μοριοδότηση με βάση το καθεστώς μοριοδότησης των Δημοσίων Υπαλλήλων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι)  ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)
1η
29/10/2015

1. Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα.

2. Η θέση του μυστηρίου της εξομολογήσεως στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θερμοπυλών κ. Ιωάννης.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος.

4

19/11/2015
Η θέση του μυστηρίου της εξομολογήσεως στη σύγχρονη πραγματικότητα Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καστορίας κ. Σεραφείμ.  3
3η
17/12/2015
Η εφαρμογή των Ιερών Κανόνων στο μυστήριο της εξομολόγησης. Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος Μαρνέλλος, Εφημέριος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων.  4
 4η
28/1/2016
Η εφαρμογή των Ιερών Κανόνων στο μυστήριο της εξομολόγησης. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος.  3
 5η
18/2/2016
Ἡ ἐξομολόγησις τῶν μικρῶν παιδιῶν καί τῶν νέων Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Εδέσσης κ. Ιωήλ. 4
 6η
17/3/2106
Οι ποιμαντικές διαστάσεις του μυστηρίου της εξομολόγησης. Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος.  3
7η
21/4/2016
Το πρόσωπο του Πνευματικού Πατέρα. Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Συμεών Βολιώτης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.  4
 8η
19/5/2016

Ανακεφαλαίωση όσων αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες με έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές.

Παρουσίαση και συζήτηση στην ολομέλεια των εργασιών των εκπαιδευομένων – Αξιολόγηση εκπαιδευομένων.

Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Λάμπρος Τσιάρας, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι.Μ. Ιωαννίνων.

Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης, Γενικός Διευθυντής  του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α.,  Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

 3
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  28

 Γιά ἐκτύπωση

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΩΣ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΙ
Ι. Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015 – 2016
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε ώρες)
1.1  12/11/2015 Έναρξη – Περιεχόμενο και στόχοι προγράμματος – Εισαγωγή στο Πρόγραμμα   1
 1.2  12/11/2015 Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος

Ιστορία και νομοθετικό έργο της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: π. Βασίλειος Τρομπούκης.

Η Ιστορία της Α” Οικουμενικής Συνόδου και οι αιρέσεις που αντιμετώπισε. Εισηγητής: Σεβ. Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος».

 3
2   3/12/2015 Η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος

Ιστορία και Θεολογία της Β’ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δορμπαράκης, θεολόγος – συγγραφέας.

Η επιρροή των αποφάσεων της Β΄ Οικουμενικής Συνόδου στη ζωή και στη Λατρεία της Εκκλησίας. Εισηγητής: Σεβ. Μητροπολίτης Κίτρους και Κατερίνης κ. Γεώργιος

 4
 3    14/1/2016 Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος

Ιστορία και Θεολογία της Γ’ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η μυστηριακή ζωή και η ηθική ως δρόμοι ενώσεως με το Θεό. Εισηγητής: Αιδεσιμ. Πρωτοπρ. Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος Ι.Μ. Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων

 4
4.   11/2/2016 Η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος

Ιστορία και πρόσωπα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Αιδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος, Εφημέριος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων.

Θεολογία της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Συμεών Πασχαλίδης, Καθηγητής Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 4
5    3/3/2016 Η Ε΄ και η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος

Ιστορικοδογματική θεώρηση της Ε΄ και ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η διδασκαλία της ΣΤ΄ Οικουμενικής Συνόδου και η σωτηριολογική σπουδαιότητά της. Εισηγητής: Γεώργιος Παναγόπουλος, Καθηγητής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικὴς Ακαδημίας Βελλάς

 4
 6  7/4/2016 Πενθέκτη Οικουμενική Σύνοδος

Ιστορία και Θεολογία της Πενθέκτης Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Αιδεσ. Πρωτοπρ. π. Σέργιος Μαρνέλλος, Εφημέριος Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Αθανασίου Ιωαννίνων.

Η ανάγκη συστηματοποίησης και εκσυγχρονισμού του κανονικού και εκκλησιαστικού μας δικαίου και το αίτημα της ορθής εφαρμογής του, αφενός στην οργάνωση και τη λειτουργία της εκκλησιαστικής ζωής και αφετέρου στην ποιμαντική της πράξη. Εισηγητής: Πανοσιολ. Αρχιμ. Γρηγόριος Παπαθωμάς, Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

4
 7   12/5/2016 Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος·

Ιστορία και Θεολογία της Ζ’ Οικουμενικής Συνόδου. Εισηγητής: Σεβ. Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος.

Ο Κληρικός ως εικόνα του Χριστού. Εισηγητής: Αιδεσ. Πρωτοπρ. Αθανάσιος Γκίκας, Αν. Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

4
 8.1  2/6/2016 Ανακεφαλαίωση όσων αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες ενότητες με έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές. 3
 8.2  2/6/2016 Παρουσίαση και συζήτηση στην ολομέλεια των εργασιών των εκπαιδευομένων  – Αξιολόγηση εκπαιδευομένων.

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιωαννίνων κ. Μάξιμος καί Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Σέργιος Μαρνέλλος

4
 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  35

(Ἐνημερωμένο πρόγραμμα 1/3/2016)

Γιά ἐκτύπωση