2015_11_19 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀβγοῦ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2015 Νοέμβριος | 2015_11_19 Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγίου Δημητρίου Ἀβγοῦ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΒΓΟ (19/11/2015)

2015_11_18_AvgoΣυνεχίζοντας τίς ποιμαντικές του περιοδεῖες στά χωριά τῆς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Μάξιμος λειτούργησε τήν Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2015 στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου, στό χωριό Ἀβγό.
Κηρύττοντας τόν θεῖο λόγο καί ἀπευθυνόμενος στούς πιστούς πού παρευρίσκονταν στό Ναό ἀνέφερε πώς «μᾶς εὐλόγησε ὁ Θεός νά εἴμαστε ἐδῶ στόν τόπο σας καί νά τελοῦμε τή Θεία Λειτουργία, νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό γιά τίς μεγάλες εὐλογίες πού μᾶς δίνει, νά εὐχαριστοῦμε τόν Θεό, ὁ ὁποῖος μᾶς παρέχει μέσα ἀπό τό Σῶμα Του τή δική του θεϊκή ἐνέργεια γιά νά μᾶς στηρίξει καί στήν καθημερινή μας ζωή, στόν καθημερινό ἀγῶνα τῆς ἐπιβίωσης, ἀλλά καί στήν πνευματική μας ζωή καί τόν ἀγῶνα κατά τῆς ἁμαρτίας καί κατά τῶν παγίδων τοῦ διαβόλου».
Καί συνέχισε:
«Μέσα ἀπό τή Θεία Λειτουργία, ὁ Θεός μᾶς παρέχει τή δυνατότητα νά κοινωνοῦμε τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του καί νά γεμίζει ἡ ὕπαρξή μας μ’ αὐτή τή θεοτική καί δοξαστική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, τήν ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος, ἡ ὁποία εἶναι ἀπολύτως χρήσιμη καί ἀπαραίτητη στόν ἄνθρωπο, ἡ ὁποία τόν στηρίζει καί τόν ἐνδυναμώνει, ὅπως εἴπαμε καί στόν καθημερινό καί στόν πνευματικό ἀγῶνα, ἀλλά καί τοῦ παρέχει ὅλη ἐκείνη τή δύναμη καί τή ζωτικότητα πού εἶναι ἀπαραίτητη, ἔτσι ὥστε νά μπορεῖ ἀφενός μέν νά μήν κάνει τό κακό, νά ἀποφεύγει τήν ἁμαρτία καί τό λάθος, ἀφετέρου δέ τοῦ δίνει τήν ἐνέργεια καί τή χάρη πού χρειάζεται γιά νά μπορεῖ νά κάνει πράξη καί ζωή τά χαρίσματα πού ἔδωσε στόν κάθε ἄνθρωπο καί σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ὁ Θεός».
Ἀκολούθως, ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε καί γιά τίς ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας μας, λέγοντας σχετικά:
«Παράλληλα, ὅμως, ἡ Ἐκκλησία μας μέσα στίς ἀκολουθίες, μέσα στή Θεία Λειτουργία ἔχει κάθε μέρα ἑορτές, ἑορτάζει δηλαδή καί προβάλλει ἤ κάποια γεγονότα ἤ κάποια πρόσωπα, κυρίως ἁγίων, τά ὁποῖα εἶναι πρότυπο γιά μᾶς καί μᾶς δείχνουν πῶς γίνεται πράξη καί ζωή ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, μᾶς δείχνουν πῶς μεταμορφώνεται ὁ ἄνθρωπος καί γίνεται ἄνθρωπος ἀγάπης, ἄνθρωπος πού μπορεῖ νά κάνει πράξη τό θέλημα τοῦ Θεοῦ στή ζωή του τήν καθημερινή, πού μπορεῖ νά φανερώνει τήν ἴδια τή χάρη τοῦ Θεοῦ, νά κάνει φανερή τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ στόν κόσμο.
Γνωρίζουμε ὅτι ἔχουμε διάφορες ἑορτές. Ἔχουμε τίς λεγόμενες δεσποτικές ἑορτές, μέ τίς ὁποῖες τιμοῦμε, δοξολογοῦμε καί λατρεύουμε τήν Ἁγία Τριάδα, τόν ἕναν καί ἀληθινό Θεό μας, Πατέρα Υἱό καί Ἅγιο Πνεῦμα. Ἔχουμε γιορτές ἀφιερωμένες στήν Παναγία, τή μητέρα τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀντιπροσωπεύοντας τό ἀνθρώπινο γένος ἔδωσε τήν ἀνθρώπινη φύση στόν ἴδιο τόν Θεό γιά νά σαρκωθεῖ καί νά ἔρθει ἐπί τῆς γῆς… Τιμοῦμε, λοιπόν, καί προσκυνοῦμε τήν Παναγία καί τήν ἑορτάζουμε. Τιμοῦμε καί ἑορτάζουμε τούς Ἀποστόλους, τούς μάρτυρες καί τούς ἀρχαίους μάρτυρες τῶν πρώτων χριστιανικῶν αἰώνων… Ἑορτάζουμε τή μνήμη ὁσίων ἀνδρῶν καί γυναικών… Ἑορτάζουμε τή μνήμη τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, πού ἦταν φωτισμένοι καί ἁγιασμένοι ἄνθρωποι… Ἑορτάζουμε τούς ἀγγέλους… Ἔχουμε, τέλος, καί ἑορτές γιά τούς προφῆτες καί τούς δικαίους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης…».