2015_12_03 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους στά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια.

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2015_12_03 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους στά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια.

Ο ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΙΤΡΟΥΣ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΙ Ο ΑΙΔΕΣ. ΠΡΩΤ. π. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ

Μέ ὁμιλητές τό Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος κ. Γεώργιο καί τόν Αἰσεδιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Δορμπαράκη συνεχίστηκαν τήν Πέμπτη 03 Δεκεμβρίου στό Καμπέρειο Πνευματικό Ἵδρυμα τά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια τῶν κληρικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας.

Καλωσορίζοντας τούς δύο ἐκλεκτούς ὁμιλητές, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος, ἀναφέρθηκε στό σκοπό αὐτῶν τῶν σεμιναρίων, πού διοργανώνονται σέ συνεργασία μέ τό Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί ἔχουν ὡς κεντρικό θέμα τίς Οἰκουμενικές Συνόδους καί τίς σύγχρονες ποιμαντικές ἐφαρμογές τους.

Ὁ κ. Μάξιμος εἶπε χαρακτηριστικά πώς «σ’ αὐτά τά σεμινάρια μᾶς ἐνδιαφέρει νά μάθουμε τήν ἱστορία τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων καί τήν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα ἐκείνης τῆς ἐποχῆς, ἀλλά νά μάθουμε καί τά θεολογικά πράγματα, τά ὁποῖα εἶναι πολύ χρήσιμα αὐτά καθαυτά, εἶναι ὅμως ἰδιαίτερα χρήσιμα καί στή δική μας ἀπολογητική ἀποστολή. Διότι, δέν ἐξέλιπαν οὔτε οἱ αἱρέσεις οὔτε οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας καί δυστυχῶς ὁ διάβολος βρίσκει πολλούς τρόπους νά ἐπαναφέρει προβλήματα, τά ὁποῖα ἐξέτασαν οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι καί στήν καθημερινή ζωή τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπίσης καί ὡς θεολογικές προκλήσεις.

Θά καταλάβετε -συμπλήρωσε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας- ὅτι καί σήμερα τέτοια θέματα, τά ἴδια θέματα, ἐπανέρχονται ὑπό ἄλλες μορφές, ὅπως γιά παράδειγμα ὑπό τή μορφή τοῦ χιλιασμοῦ, τῶν ψευτομαρτύρων τοῦ Ἰεχωβά καί ἄλλων αἱρέσεων, οἱ ὁποῖες μέ κρυφό ἡ φανερό τρόπο ἐμπεριέχουν τά ἴδια προβλήματα καί τούς ἴδιους προβληματισμούς. Ἐπανέρχονται ἐπίσης καί θέματα ἐκκλησιαστικῆς τάξης καί ἐκκλησιολογικῆς φύσεως, πού ἔχουν μιά πολύ μεγάλη σημασία γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας μας…».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους ἀνέπτυξε τό θέμα «Ἡ ἐπιρροή τῶν ἀποφάσεων τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στή ζωή καί στή Λατρεία τῆς Ἐκκλησίας», ἐνῶ ἡ εἰσήγηση τοῦ π. Γεωργίου ἑστιάστηκε στήν «Ἱστορία καί Θεολογία τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου».