2015_12_14 Αἱμοδοσία στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου «Περιβλέπτου»

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Ἀνακοινώσεις Ἐνοριακῆς Ζωῆς | 2015_12_14 Αἱμοδοσία στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου «Περιβλέπτου»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοί ἀδελφοί,

Ἡ Ἐκκλησία μας, στὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς της μέριμνας, ὀργανώνει Ἐθελοντικὴ Αἰμοδοσία, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων, αὔριο, Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015 καὶ ἀπὸ ὥρα 5.00΄ ἕως ὥρα 8.00΄ τὸ ἀπόγευμα.
Ἀφιερώνοντας λίγο χρόνο, δέκα λεπτὰ περίπου, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑ, προσφέρουμε στὸν συνάνθρωπο, ποὺ τὸ ἔχει ἀνάγκη, ὄχι ἁπλὰ παράταση ἐπίγειας ζωῆς, ἀλλὰ τὴν ἀγάπη μας, σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Ἀληθινή Ζωή.

Ἱερὸς Ναὸς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
ἐνορίας Περιβλέπτου