2015_12_17 Εκκλησιαστική Εστία Βελλάς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2015 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2015_12_17 Εκκλησιαστική Εστία Βελλάς

ΠΡΑΞΗ 15η

 

Σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.00, συνήλθε στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης Ιωαννίνων η Εφορία της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας Βελλάς Ιωαννίνων, αποτελούμενη από τους:

  • Πρωτ. Λάμπρο Χ. Τσιάρα, Γεν. Αρχ. Επίτροπο της Ι. Μητρ. Ιωαννίνων, Πρόεδρο,
  • κ. Μαρία Ράπτη, Μέλος του Διδακτικού Προσωπικού της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Βελλάς Ιωαννίνων,
  • κ. Χρ. Γεωργούλα Δ/ντή του Γεν. Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς Ιωαννίνων,
  • κ. Κων/νο Σταθόπουλο, μέλος του Διδακτικού Προσωπικού του Γεν. Εκκλησιαστικού Λυκείου Βελλάς Ιωαννίνων,

απόντων των λοιπών μελών, προκειμένου να προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Διευθυντή στην Περιφ. Εκκλησιαστική Εστία Βελλάς Ιωαννίνων, αμισθί, σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 107370/Α2/1-10-2007, κύρωσης του Κανονισμού της Εστίας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης , που δημοσιεύτηκε στο υπ΄ αριθ. ΦΕΚ 1980/Β΄/9-10-2007.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα στην Ιερά Μητρόπολη Ιωαννίνων ( Γραφείο Γεν. Αρχιερατικού Επιτρόπου), μέχρι 21-12-2015.

Η Εφορία της Περιφερειακής Εκκλησιαστικής Εστίας Βελλάς Ιωαννίνων