Ἔτος 2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἔτος 2016

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΤΟΥΣ 2016

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΚΥΡΙΑΚΗΣ
1 «Ἡ Περιτομή Τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
01/01/2016 03ης Ἰανουαρίου
2 «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Πρόδρομος» Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Κωνσταντίνος Σιόντης
09/01/2016 10ης Ἰανουαρίου
3 «Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
17/01/2016 17ης Ἰανουαρίου
4 «Οἱ Ἄγιοι Ἀθανάσιος καί Κύριλλος» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
18/01/2016 24ης Ἰανουαρίου
5 «Ὁ Ἅγιος Αὐξέντιος ὁ ἐκ χώρας Βελλᾶς» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
25/01/2016 31ης Ἰανουαρίου
6 – – – –
– – 7ης Φεβρουαρίου
7 «Ἡ «πέτρα» τῆς πίστεως» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
14/02/2016 14ης Φεβρουαρίου
8 «Ἡ ψυχασθένεια τῆς ὑπερηφάνειας καί ἡ διαστροφή» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
21/02/2016 21ης Φεβρουαρίου
9 «Ἡ παραβολὴ τοῦ «Ἀσώτου Υἱοῦ» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
28/02/2016 28ης Φεβρουαρίου
10 «Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω» Αἰδ. Πρωτορεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
06/03/2016 6ης Μαρτίου
11 «Κυριακή τῆς Τυρινῆς» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
13/03/2016 13ης Μαρτίου
12 «Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας» Ὁσ. Πρεσβύτερος
π. Στέφανος Γκαλντέμης
20/03/2016 20ης Μαρτίου
12 «Ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
25/03/2016 27ης Μαρτίου
13 «Κυριακή των νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)» Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
03/04/2016 3ης Ἀπριλίου
14  —  – – 10ης Ἀπριλίου
15 «Τά λησμονημένα λόγια τοῦ Ἰησοῦ…» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
17/04/2016 17ης Μαρτίου
16 «Σάββατο τοῦ Λαζάρου» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
23/04/2016 24ης Ἀπριλίου
17 «Πορεία στό Θεῖο Πάθος τήν Μ. Ἑβδομάδα …» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
2/05/2016 2ας Μαΐου
18 «Εάν μη ίδω …». Αναζητώντας την πίστη Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
08/05/2016 8ης Μαΐου
19 «Κυριακή Γ΄ ἀπό τοῦ Πάσχα» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
15/05/2016 15ης Μαΐου
20 «Ἡ προσφορά τῆς Ὀρθοδόξου ἑλληνίδος» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
22/05/2016 22ας Μαΐου
21 «Πηγή ὕδατος … εἰς ζωήν αἰώνιον» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
29/05/2016 29ης Μαΐου
22 «Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
05/06/2016 5ης Ἰουνίου
23

«Ἔσεσθέ μοι μάρτυρες»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρος
09/05/2016 12ης Ἰουνίου
24

«Σάββατον πρό τῆς Πεντηκοστῆς»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
18/06/2016 12ης Ἰουνίου
25

«Τό Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου»

Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
24/06/2016 26ης Ἰουνίου
26

– –

– – – – 3ης Ἰουλίου
27 «Ἡ κλήση τῶν Μαθητῶν» Αίδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας
3/07/2016 10ης Ἰουλίου
28 «Ἡ Πολύαθλος Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα» Ι. Ν. Ἀγίας Μαρίνης
πόλεως Ιωαννίνων
17/07/2016 17ης Ἰουλίου
29 «Οἱ ἑορτές τοῦ Ἰουλίου» Αἰδ. Πρωτορεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
24/07/2016 24ης Ἰουλίου
30 «Τό συναξάρι τῶν Ἁγίων τῆς Ἑβδομάδος 25 ἕως 31 Ἰουλίου» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
25/07/2016 31ης Ἰουλίου
31 «Οἱ γιορτές καί τά πανηγύρια τοῦ καλοκαιριοῦ» Αίδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας
27/07/2016
32 «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
7/07/2016 7ης Αὐγούστου
33 «Ὁ Ἀπόστολος Ματθίας» Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Κωνσταντίνος Σιόντης
09/08/2016 14ης Αὐγούστου
34 «Κυριακή Θ΄ Ματθαίου» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
21/08/2016 21ης Αὐγούστου
35 «Κυριακή πρό τῆς Ὑψώσεως» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος
11/09/2016 11ης Σεπτεμβρίου
36 «Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
14/09/2016 18ης Σεπτεμβρίου
37 «Κυριακή Β΄ Λουκᾶ» Αἰδ. Πρωτορεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος
02/10/2016 2ας Ὀκτωβρίου
38 «Κυριακή Γ΄ Λουκᾶ» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
09/10/2016 9ης Ὀκτωβρίου
39 «Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Διάκονος» Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Κωνσταντίνος Σιόντης
11/10/2016 16ης Ὀκτωβρίου
40 «Ὁ Κύριος στὴ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας
23/10/2016 23ης Ὀκτωβρίου
41 «Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι» Αἰδ. Πρεσβύτερος
π.Βασίλειος Ντίνος
01/11/2016 6ης Νοεμβρίου
42 «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἀθανάσιος Σουσόπουλος
13/11/2016 13ης Νοεμβρίου
43 «Ἡ παραβολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου» Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Παῦλος Μπούκας
20/11/2016 20ης Νοεμβρίου
44 «Ἡ Ἁγία Αἰκατερίνη» Αίδ. Πρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κιτσοτόλης
25/10/2016 27ης Νοεμβρίου
45 «Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Σεραφείμ» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π.Δημήτριος Καπρινιώτης
04/12/2016 4ης Δεκεμβρίου
46 «Στυλίτες ἤ κιονίτες» Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Χρυσόστομος Τραϊκάπης
11/12/2016 11ης Δεκεμβρίου
47 «Τά βρέφη πού φτερούγισαν στόν οὐρανό» Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Ἰωάννης Κίτσιος
29/12/2016 1ης Ἰανουαρίου