Ἔτους 2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2016

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2016

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
65  Ὠφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτῆρος  12/01/2016
66 Ἄδεια προσβάσεως καί μελέτης τοῦ ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς Ἱ.Μ.Ἰ. 12/01/2016
67 Διόρθωση ἐγγραφῆς ἀκινήτου εἰς τά οἰκεία βιβλία τοῦ Κτηματολογικοῦ γραφείου Ἰωαννίνων 12/01/2016
68   Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ήλιοῦ τῆς Ἐνορίας Δαφνούλας 28/01/2016
69 Ὁρισμός Πρώτου Ἀξιολογητοῦ 28/01/2016
70 Ὁρισμός Γραμματέα τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου 28/01/2016
71   Ὁρισμός Προϊσταμενεύοντος Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου 28/01/2016
72 Συγκρότητηση Ἐπιτροπῆς Ἀκροάσεως Ἱεροψαλτῶν 28/01/2016
73 Ὠφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτῆρος 08/02/2016
74 Ὠφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινωφελοῦς χαρακτῆρος 22/02/2016
75 Διορισμός Μετοχιάρχη στήν Ἱερά Μονή Ἁγίου Νικολάου Μετσόβου 24/03/2016
76 Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων 24/03/2016
77 Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων 31/03/2016
78 Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Προφήτου Ἠλιού τῆς Ἐνορίας Δαφνούλας 20/04/2016
79 Λύση συμβάσεως μισθώσεως ἀκινήτου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 11/05/2016
80 Διορισμός Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱεράς Μονής Βελλᾶς 11/05/2016
81 Περί ὑπαγωγῆς παρεκκλησίου στήν ἐνορία Ἁγίας Μαρίνης 11/05/2016
82 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 13/06/2016
83 Πρόσληψη Δασολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου 13/06/2016
84 Διάθεση ἐκκλησιαστικῶν κειμηλίων στήν έκθεση «Ioannina’s Silver art» στή Μόσχα 13/06/2016
85 Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 13/06/2016
86 Διορισμός Προέδρου Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Παρεκκλ. Ἁγ. Ἐλευθερίου 06/07/2016
87 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 02/08/2016
88 Ἄρση Διακονήματος 05/08/2016
89 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 05/08/2016
90 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων 09/08/2016
91 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 16/08/2016
92 Συμμετοχή τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων στό πρόγραμμα INTERREG IPA II 29/08/2016
93 Ἀνακύρηξη ὑποψηφίων διά τήν κάλυψη ὀργανικῶν ἐφημεριακῶν θέσεων 29/08/2016
94  Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 01/09/2016
95 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 07/09/2016
96 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 07/09/2016
97 Συμμετοχή τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων στό πρόγραμμα INTERREG IPA II 20/09/2016
98 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 20/09/2016
99  Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 28/09/2016
100 Ἔγκριση πράξεων Ἡγουμενοσυμβουλίων Ἱερῶν Μονῶν περί ἀνάληψης χρημάτων 30/09/2016
101  Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ι. Ν. Παμμ. Ταξιαρχῶν τῆς Ἐνορίας Κρυόβρυσης 03/10/2016
102 Διορισμός Διακόνου στόν Ι. Ν. Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ἐνορίας Ἡλιόκαλης 03/10/2016
103 Ὁρισμός Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου στήν Ε’ Ἀρχιερατική Περιφέρεια 03/10/2016
104 Ἔγκριση πράξεως Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου 10/10/2016
105 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 10/10/2016
106 Ἔγκριση συμμετοχῆς τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων στό πρόγραμμα P.RE.MON. 10/10/2016
107 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 12/10/2016
108 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Δουραχάνης 13/10/2016
109  Καταγγελία συμβάσεως ὑπαλλήλου Ι.Ν. Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων 18/10/2016
110 Ἐπιβολή ποινῆς ἐπί δίμηνον ἀποχῆς ἀπό τῶν Λειτουργικῶν καθηκόντων 18/10/2016
111 Πρόσληψη Νεωκόρου στόν Ι. Ν. Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Περιβλέπτου 18/10/2016
112 Πρόσληψη Νεωκόρου στόν Ι. Ν. Ἁγίου Σεραφείμ καί Ἁγίων 12 Ἀποστόλων 18/10/2016
113 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 24/10/2016
114 Πρόσληψη Δασολόγου με σύμβαση ορισμένου χρόνου 24/10/2016
115 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 14/11/2016
116 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 08/12/2016
117 Διάθεση Κειμηλίων εἰς τήν ἔκθεσιν «Ὅταν ἡ τέχνη γίνεται ἱερή» 08/12/2016
118 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Βελλᾶς 19/12/2016
119 Ἔγκριση πράξεως Ἡγουμενοσυμβουλίου Ἱερᾶς Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου Ἰωαννίνων 21/12/2016
120 Πρόσληψη Δασολόγου μέ σύμβαση ὁρισμένου χρόνου 21/12/2016