2016_01_08 Πανήγυρις Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Ἀνακοινώσεις Ἐνοριακῆς Ζωῆς | 2016_01_08 Πανήγυρις Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ι Σ

Θέμα: Πανήγυρις Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις.

Ἀγαπητοὶ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί·

Τὴν 17ην ὁδεύοντος μηνός, ἡμέραν τῆς ἑβδομάδος Κυριακήν, πανηγυρίζει ὁ ἐπὶ τῆς Πλατείας Πάργης τῆς πόλεως ἡμῶν Ἱερὸς Προσκυνηματικὸς Ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἐνδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσαντος καί Πολιούχου ἡμῶν.

Καλούμεθα πάντες, ὅπως συμμετέχοντες εἰς τὰς λατρευτικὰς ἐκδηλώσεις, ἀποδόσωμεν τὴν ἐλαχίστην ὀφειλομένην τιμὴν εἰς τὸν δι” ἡμᾶς πρεσβεύοντα Ἅγιον τῆς πόλεώς μας.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ