2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΤΟΥΣ 2016

Α/Α

ΘΕΜΑ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1

«Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής»

Περιφερειακή Εκκλησιαστική Εστία
της Ιεράς Μητροπόλεως Ιωαννίνων

Ἕως 14
Ἰανουαρίου 2016

2

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ Γ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

14 Ἰανουαρίου 2016

3

«Ἐπισιτιστική βοήθεια»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Δἠμος Ἰωαννιτῶν

19 ἕως 25 Ἰανουαρίου 2016

4

«Περί μεταμόσχευσης μυελοῦ τῶν ὀστῶν»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

30 Ἰανουαρίου 2016

5

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ ἐφαρμογή τῶν Ἱερῶν Κανόνων στό μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

28 Ἰανουαρίου 2016

6

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ Δ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

11 Φεβρουαρίου 2016

7

«Μουσεῖον Ἑλληνικῆς Παιδείας»

Μουσεῖον Ἑλληνικῆς Παιδείας

11 Φεβρουαρίου 2016

8

«Φιλανθρωπικὸς ἀγῶνας ποδοσφαίρου»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων
Περιφέρεια Ἠπείρου
Ὑπουργεῖο Ἐθνμικῆς Ἀμύνης
Δῆμος Ἰωαννιτῶν
Ἕν. Ποδοσφ. Σωμ. Ἠπείρου

22 Φεβρουαρίου 2016

9

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ ἐξομολόγησις τῶν μικρῶν παιδιῶν καί τῶν νέων»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

18 Φεβρουαρίου 2016

10

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ Ε΄και ΣΤ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

3 Μαρτίου 2016

11

«Κατηχητήριος Λόγος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου γιά τή Μ. Τεσσαρακοστή»

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος

13 Μαρτίου 2016

12

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Οἱ ποιμαντικές διαστάσεις τοῦ μυστηρίου τῆς ἐξομολόγησης»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

17 Μαρτίου 2016

13

«3ος Διεθνής Διαγωνισμός Μελοποίας»

Σχολεῖον Ψαλτικῆς

27 Ἀπριλίου 2016

14

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδος»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

7 Ἀπριλίου 2016

15

«Παραδοσιακὸς Λαχανόκηπος καὶ Οἰκιακὴ Οἰκονομία»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Σωματεῖο «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη»

16 Ἀπριλίου 2016

16

«Ἐκδήλωση Κατσαρείου Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς»

Κατσάρειος Σχολή Βυζαντινής Μουσικής

22 Ἀπριλίου 2016

17

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Τό πρόσωπο τοῦ Πνευματικοῦ Πατέρα»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

21 Ἀπριλίου 2016

18

«Δελτίο Τύπου»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Φιλανθρωπικός Ὀργανισµός «Ἀποστολή»

22 Ἀπριλίου 2016

19

«Πατριαρχική Ἀπόδειξις ἐπί τῷ Ἁγίῳ Πάσχα 2016»

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος

1 Μαΐου 2016

20

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἡ Ζ΄ Οἰκουμενική Σύνοδος»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

12 Μαΐου 2016

21

«Προκήρυξη Ὑποτροφιῶν Ἀρσάκειων Σχολείων»

Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος

15 Μαΐου 2016

22

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν – Ἐξομολογητική: Ἀνακεφαλαίωση – Ἀξιολόγηση ἐκπαιδευομένων

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

19 Μαΐου 2016

23

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν – Οἰκουμενικές Σύνοδοι: Ἀνακεφαλαίωση – Ἀξιολόγηση ἐκπαιδευομένων

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

2 Ἰουνίου 2016

24

Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Συνόδου

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

3 Ἰουνίου 2016

25

Έκθεση Αγιογραφίας & Ξυλογλυπτικής

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ηπ. Στέγη Γραμμ. & Τεχνών – Αδελφ. Απανταχού Μελιγγιωτών

18 Ἰουνίου 2016

26

Πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν καί διδακτορικῶν σπουδῶν

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

14 Αὐγούστου 2016

27

Δισκοφορία ὑπέρ Ρ/Σ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

14 Σεπτεμβρίου 2016

28

Ἐγγραφές στήν “Κατσάρειο” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

“Κατσάρειος” Σχολή Βυζαντινῆς Μουσικῆς

12 Σεπτεμβρίου 2016

29

Ἐγκύκλιον Σημείωμα περί πρωινῆς προσευχῆς στά σχολεῖα

Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

12 Σεπτεμβρίου 2016

30

Καρδιολογικὲς ἐξετάσεις στὸ χωριὸ Χουλιαράδες

Ι. Μ. Ι. σέ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία

3 Ὀκτωβρίου 2016

31

Ἐθελοντική Αἱμοδοσία

Ἑλληνκός Ἐρυθρός Σταυρός σέ συνεργασία μὲ τὴν Ι. Μ. Ι. & Π.Γ.Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων

15 Ὀκτωβρίου 2016

32

Παρουσίαση «Μαξιμιανοῦ Ταμείου»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

30 Ὀκτωβρίου 2016

33

Πρακτικὰ Σεμινάρια Ψαλτικῆς

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων

2 Νοεμβρίου 2016

34

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Εἰσαγωγὴ καὶ ἀνάλυση θεμάτων ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφή (Μέρος Α΄)»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

10 Νοεμβρίου 2016

35

Καρδιολογικὲς ἐξετάσεις στὸ χωριὸ Κληματιά

Ι. Μ. Ι. σέ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία

6 Νοεμβρίου 2016

36

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Σύγχρονες «ἐναλλακτικές» μορφές οἰκογένειας»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

17 Νοεμβρίου 2016

37

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ἱστορικό πλαίσιο τῆς Ὀρθόδοξης Λατρείας»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

24 Νοεμβρίου 2016

38

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Ζητήματα Τυπικοῦ καί Τελετουργικῆς»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

01 Δεκεμβρίου 2016

39

«Ἐκδήλωση γιά τήν Πρόληψη Ἰατρικῶν Παθήσεων»

Ι. Μ. Ι. σέ συνεργασία μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Καρδιολογικὴ Ἑταιρεία

03 Δεκεμβρίου 2016

40

Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια Κληρικῶν: «Σύγχρονες «ἐναλλακτικές» μορφές οἰκογένειας»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Ἵδρυμα Ποιμαντικῆς Ἐπιμορφώσεως τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

16 Δεκεμβρίου 2016

41

«Συναυλία Ἀγάπης καί Ἀλληλεγγύης»

Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων – Περιφέρεια Ἠπείρου

28 Δεκεμβρίου 2016

42 «Ἀνακοίνωση» Ἱερὰ Μητροπόλις Ἰωαννίνων 25-12-2016