Ἔτους 2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολίτου | Ἔτους 2015

logo2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2015

Α/Α ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
25 Διαπιστωτικὴ Πράξη Συνθέσεως τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 08-01-2015
26 Ὁρισμὸς Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου Β΄ Περιφερείας Λεκανοπεδίου Ἰωαννίνων καὶ συγχώνευση τῆς ΙΒ΄ καὶ ΙΓ΄ Περιφερείας 08-01-2015
27 Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 16/12-02-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 12-02-2015
28 Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 19/16-03-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 19-03-2015
29 Ἐπιχορήγηση Ἀγαθοεργῶν Καταστημάτων 19-03-2015
30 Ὁρισμὸς Ἀξιολογητοῦ διὰ τὸν Γενικὸν Ἀρχιερατικὸν Ἐπίτροπον καὶ διὰ τὸν Ἀναπληρωτὴν Γ.Α.Ε. 19-03-2015
31 Διορισμός Προσωρινοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σταυρακίου 27-04-2015
32 Διαπιστωτικὴ Πράξη Συγκροτήσεως Διοικούσης καὶ Διαχειριστικῆς Ἐπιτροπῆς Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου 27-04-2015
33 Διορισμός Προσωρινοῦ Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου 27-04-2015
34 Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 23/07-05-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Βοτσᾶς 07-05-2015
35 Διεξαγωγὴ Ἐκκλησιαστικῆς Πανηγύρεως ὑπὸ τῆς ἐνορίας  Σταυρακίου 12-05-2015
36 Ἔγκριση τῆς ὑπ’ ἀριθ. 473/28-05-2015 πράξεως τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἐλεούσης Νήσου 28-05-2015
37 Ἔγκριση τῶν ὑπ’ ἀριθ. 177 & 178/2015 πράξεων τοῦ Ἡγουμενοσυμβουλίου τῆς Ἱ. Μονῆς Δουραχάνης 15-06-2015
38 Διορισμὸς Ἡγουμενοσυμβούλου στὴν Ἱερὰ Μονὴ Δουραχάνης 15-06-2015
39 Διορισμὸς μελῶν Ἐκτελεστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Κληροδοτήματος «Ἀγγελικῆς Παπάζογλου» 19-06-2015
40 Συμμετοχὴ Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς τὴν Κοινωνικὴν Σύμπραξιν τῆς Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ἰωαννίνων 22-06-2015
41 Ἀνακήρυξη ὑποψηφίου ἐφημερίου διὰ τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐνορίας Δεματίου 01-07-2015
42 Διαπιστωτικὴ Πράξη συστάσεως τῶν Ἐνοριῶν καὶ Ἱερῶν Μονῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων 01-07-2015
43 Ἐξουσιοδότηση Αἰδεσ. Πρωτοπρ. π. Στυλιανοῦ Σίμπα γιά τήν πληρωμή ἔργου 01-10-2015
44 Ἔγκρισις διοργάνωσης ἐκδήλωσης Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου 01-10-2015
45 Ἔγκρισις μεταφορᾶς χρηματικοῦ ποσοῦ ἔκ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου 01-10-2015
46 Ἀποδοχή παραιτήσεως τοῦ Ἀρχιμ. Δημήτριου Ἀργυροῦ ἐκ τῆς θέσεως τοῦ Ἱεροκήρυκος 09-10-2015
47 Διορισμός Ἐφημερίου στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίων Ἀποστόλων Λευκοθέας 10-10-2015
48 Ἔγκρισις οἰκονομικῆς ἐπιχορηγήσεως ἔκ τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνηματικοῦ ναοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Γεωργίου 12-10-2015
49 Ἀνακύρηξις ὑποψηφίου ἐφημερίου διά τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἐνορίας Ἀβγοῦ 12-10-2015
50  Ἀνακύρηξις ὑποψηφίου ἐφημερίου διά τόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Ἐνορίας Κρυόβρυσης 12-10-2015
51 Ἔγκρισις πρακτικῶν Ἱερῶν Μονῶν  30-10-2015
52  Διορισμός Ἡγουμένου καί Ἡγουμενοσυμβουλίου στήν Ἱερά Μονή Ἐλεούσης Νήσου 02-11-2015
53 Ἔγκρισις πρακτικῶν Ἱερῶν Μονῶν  02-11-2015
54  Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐνορίας Δεματίου 02-11-2015
55 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου τῆς Ἐνορίας Ἀβγοῦ  14-11-2015
56 Διορισμός προσωρινοῦ Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων  14-11-2015
57  Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου τῆς Ἐνορίας Δεματίου 16-11-2015
58 Διορισμός Διακόνου στόν Ἱερόν Ναόν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς Ἐνορίας Κρυόβρυσης 16-11-2015
59 Διορισμός Ἐφημερίου στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς Ἐνορίας Μυροδάφνης 16-11-2015
60 Ἀνακύρηξις ὑποψηφίου ἐφημερίου διά τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἡλιοῦ τῆς Ἐνορίας Δαφνούλας 16-11-2015
61  Ώφελούμενοι τοῦ προγράμματος ἀπασχόλησης κοινοφελοῦς χαρακτῆρος  15-12-2015
62 Πρόκρισις ἀμίσθου διευθυντοῦ στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία Βελλᾶς Ἰωαννίνων 21-12-2015
63 Ὁρισμός ἐκπροσώπου τῆς Ι.Μ. Ἰωαννίνων καί ἐντολή μεταβάσεως εἰς Ρωσσίαν διά τήν συμμετοχήν εἰς τάς ἐκεῖ ἐκδηλώσεις 21-12-2015
64  Ὁρισμός ἀμίσθου συμβούλου στήν Ἐκκλησιαστική Ἑστία Βελλᾶς Ἰωαννίνων 21-12-2015