2016_01_14 Ἐπιμορφωτικά σεμινάρια – Γ” Οἰκ. Σύνοδος

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_01_14 Ἐπιμορφωτικά σεμινάρια – Γ” Οἰκ. Σύνοδος

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Συνεχίστηκαν, μέ μεγάλη συμμετοχή, τά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων. Αὐτή τήν Πέμπτη 14 Ἰανουαρίου, εἶχαν ὡς θέμα τήν Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδο.

Οἱ Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας παρακολούθησαν μέ ἐνδιαφέρον πρῶτα τήν διάλεξη τοῦ καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς του Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Χρυσοστόμου Σταμούλη καί στή συνέχεια τή διάλεξη τοῦ π. Θεμιστοκλῆ Μουρτζανοῦ, Γενικοῦ Ἀρχιερατικοῦ Ἐπιτρόπου τῆς Μητροπόλεως Κερκύρας, Παξῶν καί Διαποντίων Νήσων.

Μετά τό πέρας τῆς κάθε διάλεξης οἱ Ἱερεῖς εἶχαν τήν εὐκαιρία νά θέσουν στούς εἰσηγητές ἐρωτήσεις σχετικές μέ τό θέμα ἀλλά καί ἐρωτήσεις γενικοῦ ἐνδιαφέροντος σέ σχέση πάντα μέ τό λειτούργημα τοῦ Ἱερέως καί τῆς ποιμαντικῆς αὐτοῦ μέριμνας.

Στό τέλος τοῦ σεμιναρίου, ὁ π. Δημήτριος Μακρῆς πού ἦταν ὁ συντονιστῆς τοῦ σεμιναρίου, εὐχαρίστησε ἐκ μέρους τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας τούς εἰσηγητές, γιά τόν κόπο στόν ὁποῖο ὑπεβλήθησαν, ὁ πρῶτος ὁμιλητῆς νά ἔρθει ἀπό τήν Θεσσαλονίκη καί ὁ δεύτερος ἀπό τήν Κέρκυρα. Οἱ ὁμιλητές ἀντευχόμενοι, εὐχαρίστησαν γιά τήν πρόσκληση τόν Σεβασμιώτατο ἀλλά καί τούς Ἱερεῖς τῆς Μητροπόλεώς μας γιά τήν ζεστή καί ἐγκάρδια φιλοξενία.

Στή συνέχεια, μετά ἀπό ἕνα διάλειμμα, ὁ π. Θεμιστοκλῆς Μουρτζανός μαζί μέ τούς ὑπευθύνους νεότητος τῶν ἐνοριῶν τῆς Μητροπόλεως καί τούς συνεργάτες κατηχητές, συναντήθηκαν ἐκ νέου στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τῆς ἐνορίας Κοιμήσεως Θεοτόκου Περιβλέπτου (πόλεως Ἰωαννίνων).

Ἐκεῖ, οἱ Ἱερεῖς τῆς Ἐνορίας μαζί μέ τούς συνεργάτες τους, εἶχαν ἑτοιμάσει δεῖπνο πρός τιμήν τοῦ προσκεκλημένου μας ἀλλά καί πρός τιμήν τῶν συνεργατῶν τῶν ἐνοριῶν πού ἀνιδιοτελῶς προσφέρουν τίς ὑπηρεσίες τους στό κατηχητικό ἔργο τῆς Μητροπόλεως.

Ὁ π. Θεμιστοκλῆς, μίλησε μέ ἐπαινετικά λόγια στούς κατηχητές μας γιά τήν προσφορά τους καί ἔθεσε τούς προβληματισμούς του καί κάποια συμπεράσματά του ὅσον ἀφορά τό δύσκολο ἔργο τῆς κατήχησης τῶν παιδιῶν, ἐστιάζοντας κυρίως στήν «ἀγάπη» ὀ ὀποίος εἶναι ὀ βασικός ἄξονα ὥστε νά ἔρθουν κοντά στήν Ἐκκλησία καί νά τήν ἀγαπήσουν.

Τέλος, εὐχαρίστησαν ὅλους ὅσοι ἐργάστηκαν καί κοπίασαν γι’ αὐτό τό δεῖπνο, κληρικούς καί λαϊκούς της ἐνορίας Περιβλέπτου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ