Συνεδρία 024/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 024/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 24
ΤΗΣ 14HΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
 24/1/14-12-2015 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς)  τῆς ἀπὸ 13ης Σεπτεμβρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κρυφοβοῦ  μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Δημητρίου Μπουκουβάλα τοῦ Χαριλάου ὑπὸ τοῦ κ. Γεωργίου Βλάχου τοῦ Δημητρίου».
24/2/14-12-2015 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων  μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τῆς Περιφερείας Ἠπείρου πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς συντηρήσεως τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
24/3/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 16ης Νοεμβρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ραδοβιζίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Προκόπη Γεωργίου τοῦ Κωνσταντίνου».
24/4/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 20ης Νοεμβρίου 2015 αιτήσεως τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μέ θέμα: «Περί ἀναπληρώσεως τοῦ κοιμηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου Ἰωάννου Βάσσιου τοῦ Ἐλευθερίου ὑπό τῆς κ. Λαμπρινῆς Ζήσου τοῦ Ἰωάννου».
24/5/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Δεκεμβρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Μπάφρας μέ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἐλευθερίου Ταστεμιρίδη τοῦ Ἀντωνίου ὑπό τοῦ κ. Ἠλιού Ναυρόζογλου τοῦ Περικλέους».
 24/6/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
 24/7/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 13/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
24/8/14-12-2015 Χορήγησις νέου Μισθολογικοῦ Κλιμακίου εἰς τοὺς δικαιούχους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.
24/9/14-12-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2016.
24/10/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεστῶν μέ θέμα: «Περί ἐκπονήσεως τεχνικῆς μελέτης διά τήν συντήρησιν τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
24/11/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περί τσιμεντοστρώσεως τμήματος τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
24/12/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Ἐλάτης μέ θέμα: «Περί ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ Δήμου Ζαγορίου καί τῆς Περιφερείας Ἠπείρου πρός ἀποκατάστασιν τοῦ κωδωνοστασίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
 24/13/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Αγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μέ θέμα: «Περί τακτοποιήσεως αὐθαιρέτου ἀκινήτου ἰδιοκτησίας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
24/14/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου «Μπονίλας» τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί ἀποψιλώσεως δένδρων ἐντός του περιβόλου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά λόγους ἀσφαλείας».
24/15/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Κυριακῆς τῆς ἐνορίας Πολυγύρου Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί ὁρισμοῦ πληρεξουσίου δικηγόρου διά τήν ἔγερσιν ἀγωγῆς ἐξώσεως».
24/16/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μέ θέμα: «Περὶ μεταφορᾶς χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱερού Ναού Τραπεζικού  Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
24/17/14-12-2015 Ἔγκρισις τῶν ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 καί 7/2015 πράξεων τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ζίτσης  μέ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς τῆς εἰς ἔργον δωρεᾶς τοῦ Μπαγκείου Ἰδρύματος Ζίτσης πρός τόν σκοπόν τῆς συντηρήσεως τμήματος τῶν τοιχογραφιῶν τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Ζίτσας καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τῆς Ταμίου».
24/18/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 14/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μέ θέμα: «Περί παρατάσεως δια τά ἐπόμενα τρία (3) ἔτη τῆς ὑφιστάμενης μισθώσεως τοῦ παραδοσιακού Ἐκκλησιαστικού Ἀρτοποιείου ἔν Μετσόβῳ».
24/19/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Κοσμηρᾶς μέ θέμα: «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος».
24/20/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 16/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μέ θέμα: «Περί ἀγορᾶς νέου ἠχητικοῦ συστήματος διά τόν Ἱερόν Ναόν».
 24/21/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί τροποποιήσεως τοῦ μισθωτηρίου συμβολαίου ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις».
24/22/14-12-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 11/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μέ θέμα: «Περί καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας  διά τήν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος».