Πληροφόρηση

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΕΜΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
1 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Ὑποτροφία στό Κολλέγιο Ἀθηνῶν» 24-11-2022
2 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Περί Ἐκκλησιαστικῶν Ὑποτροφιῶν» 19-01-2023
3 Ἐγκύκλιος Μητροπολίτου «Περί Ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας» 10-02-2023
4 Ἐγκύκλιος Μητροπόλεως «Περί Ἱερατικῶν Κλήσεων» 22-02-2023
5 Ἐνοριακή Ζωή «Περί Κατανυκτικῶν Ἑσπερινῶν» 27-02-2023
6 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Περί εἰσαγωγῆς μαθητῶν/μαθητριῶν στά σχολεῖα τῆς δευτεροβάθμιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης» 07-03-2023
7 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Περί εἰσαγωγῆς μαθητῶν/μαθητριῶν στό Λύκειο τῆς Ριζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς» 10-03-2023
8 Γενικές Ἀνακοινώσεις «ΦΕΚ – ΚΥΑ περί μέτρων κατά τῆς  διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ – παράταση τῆς παρούσης ἕως 27-03-2023» 14-03-2023
9 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Περί ὑποβολῆς αἴτησης γιά εἰσαγωγή μαθητῶν/μαθητριῶν στά σχολεῖα τῆς δευτεροβάθμιας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαίδευσης» 15-03-2023
10 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Ραδιοφωνική Ἐκπομπή Ι.Μ. Ἰωαννίνων» 17-03-2023
11 Γενικές Ἀνακοινώσεις «Ὁμιλία-Μάθημα Συλλόγου Πολύτεκνων Γονέων Ν. Ἰωαννίνων» 22-03-2023

 

ΑΡΧΕΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

Ἑσπερινὲς Ὁμιλίες Ἐνοριακή Ζωή Γενικὲς Ἀνακοινώσεις
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2019 2020 2021 2022 2019 2020 2021 2022
2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2023 2024 2025 2026 2023 2024 2025 2026

Σημείωση: 1) Ἄν κάποιος σύνδεσμος δέν λειτουργεῖ, ἐνημερῶστε στό web@imioanninon.gr γιά νά τό διορθώσουμε. 2) Ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι σέ μερικές συσκευές κινητῶν τηλεφώνων δέν ἀνοίγουν οἱ σύνδεσμοι ἀρχείων .pdf. Δοκιμάστε νά ἀνοίξετε μέ Chrome ἤ Firefox.