Ἀνακοινώσεις Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν ἔτους 2014 – 2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἀνακοινώσεις Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν ἔτους 2014 – 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2014 – 2015

Α/Α ΘΕΜΑ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

1

«Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Ἀσώτου – Τὸ Δοξαστικὸν τῆς Ἑορτῆς»

Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Σέργιος Μαρνέλλος

08-02-2015

2

«Ὁ Χριστός∙ ἡ ἀγάπη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Φιλόθεος Δέδες

15-02-2015

3

«Νηστεία, Προσευχή, Συγχώρηση»

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΣ

22-02-2015

4

«Ὀρθοδοξία καὶ Μετάνοια»

Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Λάμπρος Τσιάρας

01-03-2015

5

«Ἡ νοερὰ προσευχὴ καὶ ἡ θέα τοῦ Ἀκτίστου Φωτός, κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ»

Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Εὐάγγελος Τσόγκας

08-03-2015

6

«Ἡ μετάνοια τοῦ ληστῆ καὶ τοῦ ἐκατοντάρχου»

Αἰδ. Πρωτοπρεσβύτερος
π. Χρῆστος Ἀντώνης

15-03-2015

7

«Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος καὶ ὁ λόγος του περὶ μετατοίας»

Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Δημήτριος Μακρῆς

22-03-2015

8

«Ἡ ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ὑπόδειγμα μετανοίας»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Δημήτριος Ἀργυρός

29-03-2015

9

«Ἡ σχέση τοῦ μυστηρίου τῆς Μετανοίας καὶ Ἐξομολογήσεως μὲ τὰ λοιπὰ μυστήρια»

Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Γεώργιος Χρήστου

19-04-2015

10

««Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον». Ἡ δοθεῖσα στοὺς Ἀποστόλους ἐξουσία τοῦ ἀφιέναι ἁμαρτίας»

Παν. Ἀρχιμανδρίτης
π. Ἐφραὶμ Ντέτσικας

26-04-2015

11

«Ἡ μετάνοια μέσα ἀπὸ τὶς εὐχὲς τῆς Θείας Λειτουργίας»

Αἰδ. Πρεσβύτερος
π. Ἠλίας Σέπερης

03-05-2015

12

«Ἡ μετάνοια μέσα ἀπὸ τὸ Γεροντικό»

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΣ

10-05-2015