Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ἑωθινά Εὐαγγέλια
2016 2017 2018 2019
3ης Ἰανουαρίου 1ης Ἰανουαρίου 7ης Ἰανουαρίου
10ης Ἰανουαρίου 8ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)  14ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)
17ης Ἰανουαρίου 15ης Ἰανουαρίου (ΙΒ ́ Λουκᾶ) 21ης Ἰανουαρίου (ΙΕ ́ Λουκᾶ)
24ης Ἰανουαρίου 22ας Ἰανουαρίου (ΙΕ ́ Λουκᾶ)
31ης Ἰανουαρίου 29ης Ἰανουαρίου (Χαναναίας)
7ης Φεβρουαρίου 5ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.)
14ης Φεβρουαρίου 12ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου)
21ης Φεβρουαρίου 19ης Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω)
28ης Φεβρουαρίου 26ης Φεβρουαρίου (Τυρινῆς)
6ης Μαρτίου 5ης Μαρτίου Α ́ Νηστειῶν
13ης Μαρτίου 12ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν
20ης Μαρτίου 19ης Μαρτίου Γ ́ Νηστειῶν
27ης Μαρτίου 26ης Μαρτίου Δ ́ Νηστειῶν
3ης Ἀπριλίου 2ας Ἀπριλίου Ε ́ Νηστειῶν
10ης Ἀπριλίου 9ης Ἀπριλίου τῶν Βαΐων
17ης Ἀπριλίου 16ης Ἀπριλίου Πάσχα
24ης Ἁπριλίου  23ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ)
1ης Μαΐου   30ης Ἀπριλίου (Μυροφόρων)
8ης Μαΐου 7ης Μαΐου (Παραλύτου)
15ης Μαΐου 14ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος)
22ας Μαΐου 21ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ)
29ης Μαΐου 28ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων)
5ης Ἰουνίου 4ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή)
12ης Ἰουνίου 11ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων)
19ης Ἰουνίου 18ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου)
26ης Ἰουνίου 25ης Ἰουνίου (Γ ́ Ματθαίου)
3ης Ἰουλίου 2ας Ἰουλίου (Δ ́ Ματθαίου)
10ης Ἰουλίου  9ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου)
17ηςἸουλίου   16ης Ἰουλίου (ΣΤ ́ Ματθαίου)
24ης Ἰουλίου 23ης Ἰουλίου (Ζ ́ Ματθαίου)
31ης Ἰουλίου 30ης Ἰουλίου  (Η ́ Ματθαίου)
7ηςΑὐγούστου 6ης Αὐγούστου (Μεταμόρφωση)
14ηςΑὐγούστου  13ης Αὐγούστου (Ι ́ Ματθαίου)
21ης Αὐγούστου  20ης Αὐγούστου (ΙΑ ́ Ματθαίου)
28ης Αὐγούστου  27ης Αὐγούστου (ΙΒ ́ Ματθαίου)
4ης Σεπτεμβρίου 3ης Σεπτεμβρίου (ΙΓ ́ Ματθαίου)
11ης Σεπτεμβρίου  10ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.)
18ης Σεπτεμβρίου 17ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὑψώσ.)
25ης Σεπτεμβρίου 24ης Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ)
2ας Ὀκτωβρίου 01ης Ὀκτωβρίου (Β ́ Λουκᾶ)
9ης Ὀκτωβρίου 08ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)
16ης Ὀκτωβρίου 15ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ)
23ης Ὀκτωβρίου 22ας Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ)
30ης Ὀκτωβρίου 29ης Ὀκτωβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ)
6ης Νοεμβρίου 5ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ)
13ης Νοεμβρίου 12ης Νοεμβρίου (Η ́ Λουκᾶ)
20ης Νοεμβρίου 19ης Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ)
27ης Νοεμβρίου 26ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ)
4ης Δεκεμβρίου 3ης Δεκεμβρίου (ΙΔ ́ Λουκᾶ)
11ης Δεκεμβρίου 10ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ)
18ης Δεκεμβρίου 17ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ)
25ης Δεκεμβρίου 24ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.)
31ης Δεκεμβρίου (Μετά Γενν.)

 

1280total visits,2visits today