Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ἑωθινά Εὐαγγέλια
2020 2021 2022 2023
5ης Ἰανουαρίου (πρό Φώτων) 03ης Ἰανουαρίου (πρό Φώτων) 02ας Ἰανουαρίου (πρό Φώτων) 01ης Ἰανουαρίου (Μ. Βασιλείου)
 12ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων) 10ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων) 9ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων) 08ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)
19ης Ἰανουαρίου (10 Λεπρῶν) 17ης Ἰανουαρίου (10 Λεπρῶν) 16ης Ἰανουαρίου (10 Λεπρῶν) 15ης Ἰανουαρίου (10 Λεπρῶν)
26ης Ἰανουαρίου (Ζακχαίου) 24ης Ἰανουαρίου (τοῦ Τυφλοῦ) 23ης Ἰανουαρίου (τοῦ Τυφλοῦ) 22ας Ἰανουαρίου  (Ζακχαίου)
 9ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.) 31ης Ἰανουαρίου (Ζακχαίου) 30ης Ἰανουαρίου (Τριῶν Ἱεραρχῶν) 29ης Ἰανουαρίου (Χαναναίας)
16ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου) 7ης Φεβρουαρίου (Ταλάντων) 06ης Φεβρουαρίου (Χαναναίας) 05ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.)
23ης Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω) 21ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.) 13ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.) 12ης Φεβρουαρίου (τοῦ Ἀσώτου)
1ης Μαρτίου (Τυρινῆς) 28ης Φεβρουαρίου (τοῦ Ἀσώτου) 20ης Φεβρουαρίου (τοῦ Ἀσώτου) 19ης Φεβρουαρίου (τῆς Ἀπόκρεω)
8ης Μαρτίου Α ́ Νηστειῶν 7ης Μαρτίου (τῆς Ἀπόκρεω) 27ης Φεβρουαρίου (τῆς Ἀπόκρεω) 26ης Φεβρουαρίου (τῆς Τυρινῆς)
15ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν 14ης Μαρτίου (τῆς Τυρινῆς) 06ης Μαρτίου (τῆς Τυρινῆς) 05ης Μαρτίου (Α ́ Νηστειῶν)
22ας Μαρτίου  Γ ́ Νηστειῶν 21ης Μαρτίου (Α ́ Νηστειῶν) 13ης Μαρτίου (Α ́ Νηστειῶν) 12ης Μαρτίου (Β ́ Νηστειῶν)
29ης Μαρτίου Δ ́ Νηστειῶν 28ης Μαρτίου (Β ́ Νηστειῶν) 20ης Μαρτίου (Β ́ Νηστειῶν) 19ης Μαρτίου (Γ ́ Νηστειῶν)
5ης Ἀπριλίου Ε ́ Νηστειῶν 4ης Ἀπριλίου (Γ ́ Νηστειῶν) 27ης Μαρτίου (Γ ́ Νηστειῶν) 26ης Μαρτίου (Δ ́ Νηστειῶν)
12ης Ἀπριλίου τῶν Βαΐων  11ης Ἀπριλίου (Δ ́ Νηστειῶν) 03ης Ἀπριλίου (Δ ́ Νηστειῶν) 09ης Ἀπριλίου (τῶν Βαΐων)
19ης Ἀπριλίου Πάσχα  18ης Ἀπριλίου (Ε ́ Νηστειῶν) 10ης Ἀπριλίου (Ε ́ Νηστειῶν) 16ης Ἀπριλίου Πάσχα
26ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ) 25ης Ἀπριλίου (τῶν Βαΐων) 24ης Ἀπριλίου Πάσχα 23ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ &  Ἁγ. Γεωργίου)
3ης Μαΐου (τῶν Μυροφόρων) 2ας Μαΐου Πάσχα 1ης Μαΐου (τοῦ Θωμᾶ) 30ης Ἀπριλίου (τῶν Μυροφόρων)
10ης Μαΐου (Παραλύτου) 9ης Μαΐου (τοῦ Θωμᾶ) 8ης Μαΐου (τῶν Μυροφόρων) 07ης Μαΐου (τοῦ Παραλύτου)
17ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος) 16ης Μαΐου (τῶν Μυροφόρων) 15ης Μαΐου (τοῦ Παραλύτου) 14ης Μαΐου (τῆς Σαμαρείτιδος)
31ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων) 23ης Μαΐου (τοῦ Παραλύτου) 22ας Μαΐου (τῆς Σαμαρείτιδος) 21ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ)
7ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή) 30ης Μαΐου (τῆς Σαμαρείτιδος) 29ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ) 28ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων)
14ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων) 06ης Ἰουνίου (τοῦ Τυφλοῦ) 5ης Ἰουνίου (318 Ἁγ. Πατέρων) 04ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή)
21ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου) 13ης Ἰουνίου (318 Ἁγ. Πατέρων) 12ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή) 11ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων)
05ης Ἰουλίου (Δ ́ Ματθαίου) 20ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή) 19ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων)  18ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου)
12ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου) 04ης Ἰουλίου (Β ́ Ματθαίου) 26ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου) 25ης Ἰουνίου (Γ ́ Ματθαίου)
19ης Ἰουλίου (Ἁγ. Πατέρων Δ ́ Οἰκ. Συνόδου) 11ης Ἰουλίου (Γ ́ Ματθαίου) 3ης Ἰουλίου (Γ ́ Ματθαίου) 2ας Ἰουλίου (Δ΄ Ματθαίου)
02ας Αὐγούστου (Η ́ Ματθαίου) 18ης Ἰουλίου (Δ ́ Ματθαίου) 10ης Ἰουλίου (Δ ́ Ματθαίου) 09ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου)
09ης Αὐγούστου  (Θ ́ Ματθαίου) 25ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου) 17ης Ἰουλίου (Ἁγ. Πατέρων Δ ́ Οἰκ. Συνόδου-Ἁγ. Μαρίνας) 16ης Ἰουλίου (Τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Δ΄ Οἰκ. Συνόδου)
6ης Σεπτεμβρίου (ΙΓ ́ Ματθαίου) 01ης Αὐγούστου (Στ ́ Ματθαίου) 24ης Ἰουλίου (Στ ́ Ματθαίου) 23ης Ἰουλίου (Ζ΄ Ματθαίου)
 13ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.) 08ης Αὐγούστου (Ζ ́ Ματθαίου) 30ης Ἰουλίου  (Ζ ́ Ματθαίου) 30ης Ἰουλίου (Η΄ Ματθαίου)
20ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὕψωσ.) 15ης Αὐγούστου (Κοίμηση τῆς θεοτόκου) 07ης Αὐγούστου  (Η ́ Ματθαίου) 06ης Αὐγούστου (Κυριακή τῆς Μεταμορφώσεως)
27ης Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ) 22ας Αὐγούστου (Θ ́ Ματθαίου) 14ης Αὐγούστου  (Θ ́ Ματθαίου) 13ης Αὐγούστου  (Ι ́ Ματθαίου)
04ης Ὀκτωβρίου (Β ́ Λουκᾶ) 29ης Αὐγούστου (Μνήμη ἀποτομῆς Κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου) 28ης Αὐγούστου (ΙΑ ́ Ματθαίου) 20ης Αὐγούστου  (ΙA ́ Ματθαίου)
11ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ-Πατέρων Ζ ́ Οικ. Συν.) 05ης Σεπτεμβρίου (ΙΓ ́ Ματθαίου) 4ης Σεπτεμβρίου (ΙΒ ́ Ματθαίου)
18ης Ὀκτωβρίου (Ἁγίου Λουκᾶ) 12ης  Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.) 11ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.)
25ης Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ) 19ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὕψωσ.) 18ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὕψωσ.)
1ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ) 26ης Σεπτεμβρίουετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου) 25ης Σεπτεμβρίου (Β ́ Λουκᾶ)
8ης Νοεμβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ) 03ης Ὀκτωβρίου (Β ́ Λουκᾶ) 9ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)
 15ης Νοεμβρίου (Η ́ Λουκᾶ) 10ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ) 16ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ)
22ας Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ) 17ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ) 23ης Ὀκτωβρίου  (ΣΤ ́ Λουκᾶ)
29ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ) 24ης Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ) 30ης Ὀκτωβρίου (Ε ́ Λουκᾶ)
 06ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ) 31ης Ὀκτωβρίου (E ́ Λουκᾶ) 6ης Νοεμβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ)
13ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ) 7ης Νοεμβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ) 13ης Νοεμβρίου (Η ́ Λουκᾶ)
20ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.) 14ης Νοεμβρίου (Η ́ Λουκᾶ) 20ης Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ)
27ης Δεκεμβρίου  (Μετά Γενν.) 21ης Νοεμβρίου (Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου) 27ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ)
– – 28ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ) 04ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ)
– – 5ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ) 11ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ)
–  – 12ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ) 18ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.)
–  – 19ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.) 25ης Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα)
–  – 26ης Δεκεμβρίου  (Μετά Γενν.)
–  –
2016 2017 2018 2019
3ης Ἰανουαρίου 1ης Ἰανουαρίου 7ης Ἰανουαρίου 6ης Ἰανουαρίου (Θεοφάνεια)
10ης Ἰανουαρίου 8ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)  14ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων) 13ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)
17ης Ἰανουαρίου 15ης Ἰανουαρίου (ΙΒ ́ Λουκᾶ) 21ης Ἰανουαρίου (ΙΕ ́ Λουκᾶ) 20ης Ἰανουαρίου (10 Λεπρῶν)
24ης Ἰανουαρίου 22ας Ἰανουαρίου (ΙΕ ́ Λουκᾶ) 28ης Ἰανουαρίου (Τελώνου& Φ.) 27ης Ἰανουαρίου (Ζακχαίου)
31ης Ἰανουαρίου 29ης Ἰανουαρίου (Χαναναίας) 4ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου) 3ης Φεβρουαρίου (Ταλάντων)
7ης Φεβρουαρίου 5ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.) 11ης Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω) 10ης Φεβρουαρίου (Χαναναίας)
14ης Φεβρουαρίου 12ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου) 18ης Φεβρουαρίου (Τυρινῆς) 17ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.)
21ης Φεβρουαρίου 19ης Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω) 25ης Φεβρουαρίου Α ́ Νηστειῶν 24ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου)
28ης Φεβρουαρίου 26ης Φεβρουαρίου (Τυρινῆς) 4ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν 3ης Μαρτίου (Ἀπόκρεω)
6ης Μαρτίου 5ης Μαρτίου Α ́ Νηστειῶν 11ης Μαρτίου Γ ́ Νηστειῶν 10ης Μαρτίου (Τυρινῆς)
13ης Μαρτίου 12ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν 18ης Μαρτίου Δ ́ Νηστειῶν 17ης Μαρτίου Α ́ Νηστειῶν
20ης Μαρτίου 19ης Μαρτίου Γ ́ Νηστειῶν 25ης Μαρτίου Ε ́ Νηστειῶν 24ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν
27ης Μαρτίου 26ης Μαρτίου Δ ́ Νηστειῶν 1ης Ἀπριλίου Tῶν Βαΐων 31ης Μαρτίου Γ ́ Νηστειῶν
3ης Ἀπριλίου 2ας Ἀπριλίου Ε ́ Νηστειῶν 8ης Ἀπριλίου Πάσχα 7ης Ἀπριλίου Δ ́ Νηστειῶν
10ης Ἀπριλίου 9ης Ἀπριλίου τῶν Βαΐων 15ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ) 14ης Ἀπριλίου Ε ́ Νηστειῶν
17ης Ἀπριλίου 16ης Ἀπριλίου Πάσχα 22ας Ἀπριλίου (Μυροφόρων) 21ης Ἀπριλίου Tῶν Βαΐων
24ης Ἁπριλίου  23ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ) 29ης Ἀπριλίου (Παραλύτου) 28ης Ἀπριλίου Πάσχα
1ης Μαΐου 30ης Ἀπριλίου (Μυροφόρων) 6ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος) 5ης Μαΐου (τοῦ Θωμᾶ)
8ης Μαΐου 7ης Μαΐου (Παραλύτου) 13ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ) 12ης Μαΐου (Μυροφόρων)
15ης Μαΐου 14ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος) 20ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων) 19ης Μαΐου (Παραλύτου)
22ας Μαΐου 21ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ) 28ης Μαΐου (Πεντηκοστή) 26ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος)
29ης Μαΐου 28ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων) 3ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων) 2ας Ἰουνίου (τοῦ Τυφλοῦ)
5ης Ἰουνίου 4ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή) 10ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου) 9ης Ἰουνίου (318 Ἁγ. Πατέρων)
12ης Ἰουνίου 11ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων) 17ης Ἰουνίου (Γ ́ Ματθαίου) 23ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων)
19ης Ἰουνίου 18ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου) 24ης Ἰουνίου (Προδρόμου) 30ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου-Ἁγ. Ἀποστόλων)
26ης Ἰουνίου 25ης Ἰουνίου (Γ ́ Ματθαίου) 1ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου) 7ης Ἰουλίου (Γ ́ Ματθαίου-Ἁγ. Κυριακῆς)
3ης Ἰουλίου 2ας Ἰουλίου (Δ ́ Ματθαίου) 8ης Ἰουλίου (ΣΤ ́ Ματθαίου) 14ης Ἰουλίου (Ἁγ. Πατέρων Δ ́ Οἰκ. Συνόδου)
10ης Ἰουλίου 9ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου) 15ης Ἰουλίου (630 Ἁγ. Πατέρων) 21ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου)
17ηςἸουλίου  16ης Ἰουλίου (630 Ἁγ. Πατέρων) 22ας Ἰουλίου  (Η ́ Ματθαίου) 28ης Ἰουλίου (ΣΤ ́ Ματθαίου)
24ης Ἰουλίου 23ης Ἰουλίου (Ζ ́ Ματθαίου) 29ης Ἰουλίου  (Θ ́ Ματθαίου) 4ης Αὐγούστου (Ζ ́ Ματθαίου)
31ης Ἰουλίου 30ης Ἰουλίου  (Η ́ Ματθαίου) 5ης Αὐγούστου (Ι ́ Ματθαίου) 11ης Αὐγούστου (Η ́ Ματθαίου)
7ηςΑὐγούστου 6ης Αὐγούστου (Μεταμόρφωση) 12ης Αὐγούστου (ΙΑ ́ Ματθαίου) 18ης Αὐγούστου  (Θ ́ Ματθαίου)
14ηςΑὐγούστου  13ης Αὐγούστου (Ι ́ Ματθαίου) 19ης Αὐγούστου (ΙΒ ́ Ματθαίου) 25ης Αὐγούστου (Ι ́ Ματθαίου)
21ης Αὐγούστου  20ης Αὐγούστου (ΙΑ ́ Ματθαίου) 26ης Αὐγούστου (ΙΓ ́ Ματθαίου) 1ης Σεπτεμβρίου (Ἰνδίκτου)
28ης Αὐγούστου  27ης Αὐγούστου (ΙΒ ́ Ματθαίου) 2ας Σεπτεμβρίου (ΙΔ ́ Ματθαίου) 8ης Σεπτεμβρίου (πρό τῆς Ὑψώσεως – Γεν. Θεοτόκου)
4ης Σεπτεμβρίου 3ης Σεπτεμβρίου (ΙΓ ́ Ματθαίου) 9ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.) 15ης Σεπτεμβρίου (μετά τῆς Ὑψώσεως)
11ης Σεπτεμβρίου  10ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.) 16ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὑψώσ.) 22ας Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ)
18ης Σεπτεμβρίου 17ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὑψώσ.) 23ης Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ) 29ης Σεπτεμβρίου (Β ́ Λουκᾶ)
25ης Σεπτεμβρίου 24ης Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ) 30ης Σεπτεμβρίου (Β ́ Λουκᾶ) 06ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)
2ας Ὀκτωβρίου 01ης Ὀκτωβρίου (Β ́ Λουκᾶ) 07ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)  13ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ-Πατέρων Ζ ́ Οικ. Συν.)
9ης Ὀκτωβρίου 08ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)  14ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ-Πατέρων Ζ ́ Οικ. Συν.) 20ης Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ)
16ης Ὀκτωβρίου 15ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ) 21ης Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ) 27ης Ὀκτωβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ)
23ης Ὀκτωβρίου 22ας Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ) 28ης Ὀκτωβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ) 3ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ)
30ης Ὀκτωβρίου 29ης Ὀκτωβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ) 4ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ) 10ης Νοεμβρίου  (Η ́ Λουκᾶ)
6ης Νοεμβρίου 5ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ) 11ης Νοεμβρίου  (Η ́ Λουκᾶ) 17ης Νοεμβρίου  (Θ ́ Λουκᾶ)
13ης Νοεμβρίου 12ης Νοεμβρίου (Η ́ Λουκᾶ) 18ης Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ) 24ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ)
20ης Νοεμβρίου 19ης Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ) 25ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ) 1ης Δεκεμβρίου (ΙΔ ́ Λουκᾶ)
27ης Νοεμβρίου 26ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ) 2ας Δεκεμβρίου (ΙΔ ́ Λουκᾶ) 8ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ)
4ης Δεκεμβρίου 3ης Δεκεμβρίου (ΙΔ ́ Λουκᾶ) 9ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ) 15ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ-Προπατόρων -Ἁγ. Ἐλευθερίου)
11ης Δεκεμβρίου 10ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ) 16ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ-Προπατόρων) 22ας Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.)
18ης Δεκεμβρίου 17ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ) 23ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.) 29ης Δεκεμβρίου (Μετά Γενν.)
25ης Δεκεμβρίου 24ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.) 30ης Δεκεμβρίου (Μετά Γενν.)
31ης Δεκεμβρίου (Μετά Γενν.)

2015