Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Διαδικτυακός Ἄμβωνας | Ἀναγνώσματα τῆς Κυριακῆς

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΜΕ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΑΡΧΕΙΟ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Ἑωθινά Εὐαγγέλια
2016 2017 2018 2019
3ης Ἰανουαρίου 1ης Ἰανουαρίου 7ης Ἰανουαρίου
10ης Ἰανουαρίου 8ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)  14ης Ἰανουαρίου (μετά Φώτων)
17ης Ἰανουαρίου 15ης Ἰανουαρίου (ΙΒ ́ Λουκᾶ) 21ης Ἰανουαρίου (ΙΕ ́ Λουκᾶ)
24ης Ἰανουαρίου 22ας Ἰανουαρίου (ΙΕ ́ Λουκᾶ) 28ης Ἰανουαρίου (Τελώνου& Φ.)
31ης Ἰανουαρίου 29ης Ἰανουαρίου (Χαναναίας) 4ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου)
7ης Φεβρουαρίου 5ης Φεβρουαρίου (Τελώνου& Φ.) 11ης Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω)
14ης Φεβρουαρίου 12ης Φεβρουαρίου (Ἀσώτου) 18ης Φεβρουαρίου (Τυρινῆς)
21ης Φεβρουαρίου 19ης Φεβρουαρίου (Ἀπόκρεω) 25ης Φεβρουαρίου Α ́ Νηστειῶν
28ης Φεβρουαρίου 26ης Φεβρουαρίου (Τυρινῆς) 4ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν
6ης Μαρτίου 5ης Μαρτίου Α ́ Νηστειῶν 11ης Μαρτίου Γ ́ Νηστειῶν
13ης Μαρτίου 12ης Μαρτίου Β ́ Νηστειῶν 18ης Μαρτίου Δ ́ Νηστειῶν
20ης Μαρτίου 19ης Μαρτίου Γ ́ Νηστειῶν 25ης Μαρτίου Ε ́ Νηστειῶν
27ης Μαρτίου 26ης Μαρτίου Δ ́ Νηστειῶν 1ης Ἀπριλίου Tῶν Βαΐων
3ης Ἀπριλίου 2ας Ἀπριλίου Ε ́ Νηστειῶν 8ης Ἀπριλίου Πάσχα
10ης Ἀπριλίου 9ης Ἀπριλίου τῶν Βαΐων 15ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ)
17ης Ἀπριλίου 16ης Ἀπριλίου Πάσχα 22ας Ἀπριλίου (Μυροφόρων)
24ης Ἁπριλίου  23ης Ἀπριλίου (τοῦ Θωμᾶ) 29ης Ἀπριλίου (Παραλύτου)
1ης Μαΐου 30ης Ἀπριλίου (Μυροφόρων) 6ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος)
8ης Μαΐου 7ης Μαΐου (Παραλύτου) 13ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ)
15ης Μαΐου 14ης Μαΐου (Σαμαρείτιδος) 20ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων)
22ας Μαΐου 21ης Μαΐου (τοῦ Τυφλοῦ) 28ης Μαΐου (Πεντηκοστή)
29ης Μαΐου 28ης Μαΐου (318 Ἁγ. Πατέρων) 3ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων)
5ης Ἰουνίου 4ης Ἰουνίου (Πεντηκοστή) 10ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου)
12ης Ἰουνίου 11ης Ἰουνίου (Ἁγ. Πάντων) 17ης Ἰουνίου (Γ ́ Ματθαίου)
19ης Ἰουνίου 18ης Ἰουνίου (Β ́ Ματθαίου) 24ης Ἰουνίου (Προδρόμου)
26ης Ἰουνίου 25ης Ἰουνίου (Γ ́ Ματθαίου) 1ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου)
3ης Ἰουλίου 2ας Ἰουλίου (Δ ́ Ματθαίου) 8ης Ἰουλίου (ΣΤ ́ Ματθαίου)
10ης Ἰουλίου 9ης Ἰουλίου (Ε ́ Ματθαίου) 15ης Ἰουλίου (630 Ἁγ. Πατέρων)
17ηςἸουλίου  16ης Ἰουλίου (630 Ἁγ. Πατέρων) 22ας Ἰουλίου  (Η ́ Ματθαίου)
24ης Ἰουλίου 23ης Ἰουλίου (Ζ ́ Ματθαίου) 29ης Ἰουλίου  (Θ ́ Ματθαίου)
31ης Ἰουλίου 30ης Ἰουλίου  (Η ́ Ματθαίου) 5ης Αὐγούστου (Ι ́ Ματθαίου)
7ηςΑὐγούστου 6ης Αὐγούστου (Μεταμόρφωση) 12ης Αὐγούστου (ΙΑ ́ Ματθαίου)
14ηςΑὐγούστου  13ης Αὐγούστου (Ι ́ Ματθαίου) 19ης Αὐγούστου (ΙΒ ́ Ματθαίου)
21ης Αὐγούστου  20ης Αὐγούστου (ΙΑ ́ Ματθαίου) 26ης Αὐγούστου (ΙΓ ́ Ματθαίου)
28ης Αὐγούστου  27ης Αὐγούστου (ΙΒ ́ Ματθαίου) 2ας Σεπτεμβρίου (ΙΔ ́ Ματθαίου)
4ης Σεπτεμβρίου 3ης Σεπτεμβρίου (ΙΓ ́ Ματθαίου) 9ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.)
11ης Σεπτεμβρίου  10ης Σεπτεμβρίου (πρό Ὑψώσ.) 16ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὑψώσ.)
18ης Σεπτεμβρίου 17ης Σεπτεμβρίου (μετά Ὑψώσ.) 23ης Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ)
25ης Σεπτεμβρίου 24ης Σεπτεμβρίου (Α ́ Λουκᾶ) 30ης Σεπτεμβρίου (Β ́ Λουκᾶ)
2ας Ὀκτωβρίου 01ης Ὀκτωβρίου (Β ́ Λουκᾶ) 07ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)
9ης Ὀκτωβρίου 08ης Ὀκτωβρίου (Γ ́ Λουκᾶ)  14ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ-Πατέρων Ζ ́ Οικ. Συν.)
16ης Ὀκτωβρίου 15ης Ὀκτωβρίου (Δ ́ Λουκᾶ) 21ης Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ)
23ης Ὀκτωβρίου 22ας Ὀκτωβρίου (ΣΤ ́ Λουκᾶ) 28ης Ὀκτωβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ)
30ης Ὀκτωβρίου 29ης Ὀκτωβρίου (Ζ ́ Λουκᾶ) 4ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ)
6ης Νοεμβρίου 5ης Νοεμβρίου (Ε ́ Λουκᾶ) 11ης Νοεμβρίου  (Η ́ Λουκᾶ)
13ης Νοεμβρίου 12ης Νοεμβρίου (Η ́ Λουκᾶ) 18ης Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ)
20ης Νοεμβρίου 19ης Νοεμβρίου (Θ ́ Λουκᾶ)
27ης Νοεμβρίου 26ης Νοεμβρίου (ΙΓ ́ Λουκᾶ)
4ης Δεκεμβρίου 3ης Δεκεμβρίου (ΙΔ ́ Λουκᾶ)
11ης Δεκεμβρίου 10ης Δεκεμβρίου (Ι ́ Λουκᾶ)
18ης Δεκεμβρίου 17ης Δεκεμβρίου (ΙΑ ́ Λουκᾶ)
25ης Δεκεμβρίου 24ης Δεκεμβρίου (Πρό Γεννήσ.)
31ης Δεκεμβρίου (Μετά Γενν.)

 

3711total visits,1visits today