Συνεδρία 016/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 016/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 16
ΤΗΣ 26HΣ IOYNIΟΥ 2015

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
16/1/26-06-2015 Ἔγκρισις (ἐξ ἀναβολῆς) τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ ἀκινήτου».
16/2/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ λύσεως τῆς μισθώσεως ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκ νέου ἐκμίσθωσιν τοῦ ὡς ἄνω καταστήματος».
16/3/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν διαμερισμάτων».
16/4/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως».
16/5/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 90/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος».
16/6/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Νίστορα – Πάτερου μὲ θέμα: «Περὶ παρατάσεως ὑφισταμένης μισθώσεως ἐκκλησιαστικῶν ἀγροτεμαχίων κατὰ πέντε (5) ἔτη».
16/7/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 127/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ διοργανώσεως παραδοσιακῆς πανηγύρεως εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Προφήτου Ἠλιοὺ Καρδαμιτσίων».
16/8/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Ἀναργύρων τῆς ἐνορίας Ἀμφιθέας μὲ θέμα: «Περὶ ἐργασιῶν διαμορφώσεως τῆς κεντρικῆς εἰσόδου εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».
16/9/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Πέτρας μὲ θέμα: «Περὶ κατασκευῆς πλακοστρώτου διαδρόμου εἰς τμῆμα τοῦ περιβάλλοντος τὸν Ἱερὸν Ναὸν χώρου».
16/10/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης πόλεως Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ» καὶ β) «Περὶ ἐργασιῶν εἰς τὸ Ἱερὸν Βῆμα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης».
16/11/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 141/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Τριστένου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ»
16/12/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἐκδόσεως παγίας τραπεζικῆς ἐντολῆς διὰ τὴν ἀποπληρωμὴν λογαριασμῶν Ὀργανισμῶν Κοινῆς Ὠφελείας» καὶ β) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ».
16/13/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ δημιουργίας Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
16/14/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 5/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Σεισμοπλήκτων μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
16/15/26-06-2015 Χορήγησις νέου Μισθολογικοῦ Κλιμακίου εἰς τοὺς δικαιούχους κληρικοὺς καὶ λαϊκοὺς ὑπαλλήλους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.
16/16/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 8ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Μιχαὴλ Ἀγγέλη τοῦ Νικολάου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου τῆς ἐνορίας Ἐκκλησοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
16/17/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 5ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Κωνσταντίνου Κολιοῦ τοῦ Βασιλείου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ποτιστικῶν μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
16/18/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 10ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Στεφάνου Ἀσλαμαντζίδη τοῦ Θεμιστοκλέους, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μικρῆς Γότιστας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
16/19/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 18ης Ἰουνίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Παναγιώτου Λέτσιου τοῦ Ἀλεξίου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Λίππας μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας».
16/20/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Δωδώνης μὲ θέμα: «Περὶ δημιουργίας Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ ταμίου».
16/21/26-06-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ” ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ παρεκκλησίου Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοπάνων τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ προσλήψεως ὑπαλλήλου».