2016_02_17 Φιλανθρωπικὸς ἀγῶνας ποδοσφαίρου

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_02_17 Φιλανθρωπικὸς ἀγῶνας ποδοσφαίρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Στὸ πλαίσιο τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὰ Ἐλευθέρια τῆς πόλεώς μας, ἡ Περιφέρεια Ἠπείρου σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τὸν Δῆμο Ἰωαννιτῶν, τὴν Ἕνωση Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων Ἠπείρου καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων διοργανώνουν φιλανθρωπικὸ ἀγῶνα ποδοσφαίρου, μὲ σκοπὸ τὴ συγκέντρωση χρημάτων ἀλλὰ καὶ τροφίμων γιὰ τὴν ἀνακούφιση συνανθρώπων μας ποὺ ἔχουν πραγματικὰ ἀνάγκη.

Ὁ φιλανθρωπικὸς ποδοσφαιρικὸς ἀγῶνας θὰ διεξαχθεῖ στὶς 22 Φεβρουαρίου 2016 καὶ ὥρα 15:30 το μεσημέρι στὸ Ἐθνικὸ Στάδιο Ζωσιμαδῶν καὶ θὰ ἀγωνισθοῦν ἡ μεικτὴ ὁμάδα τῆς Ἕνωσης Ποδοσφαιρικῶν Σωματείων Ἠπείρου μὲ τὴν Ἐθνικὴ Ὁμάδων τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Προσκλήσεις γιὰ τὴν παρακολούθηση τοῦ ἀγῶνα διατίθενται, ἔναντι συμβολικοῦ ποσοῦ, ἀπὸ τὰ Γραφεῖα 128-129 τῆς Περιφερείας Ἠπείρου, ἀπὸ τὸ Κεντρικὸ Δημαρχεῖο τῆς πόλεως, ἀπὸ τὰ Γραφεῖα τῆς ΕΠΣΗΠ, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Χαριλάου Τρικούπη 10 καθὼς καὶ ἀπὸ τοὺς ἐνοριακοὺς ναοὺς τῆς πόλεως μας.

Παραλλήλως, στὰ ἴδια σημεῖα θὰ συγκεντρώνονται καὶ τρόφιμα, τὰ ὁποῖα, ὅπως καὶ τὰ ἔσοδα τοῦ φιλανθρωπικοῦ ἀγῶνα θὰ διατεθοῦν σὲ ἱδρύματα τῆς περιοχῆς μας, ὅπως εἶναι τὸ Γηροκομεῖο, τὸ ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ντουραχάνης καὶ ἡ ΕΛΕΠΑΠ.

Ἡ συμμετοχὴ μας σὲ αὐτὸ τὸ ἄθλημα ἀγάπης εἶναι οὐσιαστική.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

prosl (002)