Συνεδρία 017/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 017/2015

mitropolitiko

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 17
ΤΗΣ 14HΣ IOYΛIΟΥ 2015

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
17/1/14-07-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Μαρμάρων μὲ θέμα: «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως εἰς τὸν αὔλειον χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μαρμάρων».
17/2/14-07-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 129/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Ἀρχιμανδρείου Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, σὲ ποσοστὸ 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
17/3/14-07-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Νεοχωρίῳ».