Συνεδρία 013/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 013/2015

mitropolitiko

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 13
ΤΗΣ 12HΣ ΜΑΪΟΥ 2015

Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
13/1/12-05-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῆς ἐνορίας Σταυρακίου μὲ θέματα: α) «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς» καὶ β) «Περὶ διοργανώσεως φιλανθρωπικῆς ἐκδηλώσεως κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς πανηγύρεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ».