Συνεδρία 08/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 08/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 8
ΤΗΣ 19HΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Πρόσκληση
Πρακτικό Συνεδριάσεως

 

Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
8/1/19-01-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 19ης Ἰανουαρίου 2015 εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ μὲ θέμα: «Διορισμὸς τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων εἰς τὰς ἐνορίας τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων καὶ διορισμὸς τακτικῶν καὶ ἀναπληρωματικῶν Ἐφοροεπιτρόπων».