ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 15-02-2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ἀνακοινώσεις Ἑσπερινῶν Ὁμιλιῶν ἔτους 2014 – 2015 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΣΠΕΡΙΝΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 15-02-2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Τὴν Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015, συνεχίζονται οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων ἀμέσως μετὰ ἀπὸ τὸν Ἑσπερινό.

Ὥρα ἔναρξης τοῦ Ἑσπερινοῦ 5.00 τὸ ἀπόγευμα.

Ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλόθεος Δέδες, Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Τσούκας Ἰωαννίνων καὶ Διευθυντὴς τῆς Ὑπηρεσίας Δόμησης τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, μὲ θέμα: «Ὁ Χριστός∙ ἡ ἀγάπη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ».

Καλούμεθα ὅλοι νὰ συνεχίσουμε νὰ παρακολουθοῦμε μὲ προθυμία κάθε Κυριακὴ αὐτὴν τὴν κηρυγματικὴ διακονία τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ νὰ οἰκοδομούμεθα πνευματικῶς καὶ νὰ τελειούμεθα ἐν Χριστῷ.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων