Συνεδρία 09/2015

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 09/2015

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 9
ΤΗΣ 13HΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
 9/1/13-02-2015 Κατάρτισις Ἐκθέσεως Προϋπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, ἔτους 2015
9/2/13-02-2015 Ἔγκρισις Ἐκθέσεως Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων, ἔτους 2014
9/3/13-02-2015

 

Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν ὑπὸ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων τῶν Ἱερῶν Ναῶν: α) Ἁγίου Νικολάου Ἀμπελιᾶς, β) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀνθρακίτου, γ) Ἁγίου Γεωργίου Βλαχατάνου, δ) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διλόφου, ε) Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Διποτάμου, στ) Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Κωστάνιανης, ζ) Ἁγίου Νικολάου Νίστορα, η) Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου Πετσαλίου καὶ θ) Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Σταυρακίου
 9/4/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν χορτολειβαδίων»
9/5/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἐκμισθώσεως τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως»
9/6/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 7/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Κρύας – Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου, εἰς θέσιν “ΑΝΙΜΑΤΑ”»
 9/7/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀναφορικῶς πρὸς τοὺς ὅρους τῆς διεξαγωγῆς δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Νεοχωρίῳ»
 9/8/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἑνοποιήσεως δύο (2) ὁμόρων ἐκκλησιαστικῶν καταστημάτων καὶ περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν καταστημάτων»
 9/9/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Γρεβενιτίῳ»
 9/10/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Κάτω Λαψίστης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου»
 9/11/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου τῆς ἐνορίας Ἀσβεστοχωρίου μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως, δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας, ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἀθήναις»
 9/12/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Νεγάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἠλεκτροδοτήσεως τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου»
 9/13/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κοπάνης μὲ θέμα: «Περὶ κοπῆς πλατάνων εἰς τὸν νερόμυλον τῆς Κοπάνης, ἰδιοκτησίας Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Κοπάνης»
9/14/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 26ης Ἰανουαρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Βλασίου τῆς ἐνορίας Προσηλίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Κωνσταντίνου Παπαχρήστου τοῦ Βλασίου»
 9/15/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 20ης Ἰανουαρίου 2015 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Συμεὼν τῆς ἐνορίας Κορύτιανης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Χρήστου Μπουκουβάλα τοῦ Νικολάου»
 9/16/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2014 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τῆς ἐνορίας Κρύας – Λυκοτριχίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς»
9/17/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 28ης Ἰανουαρίου 2015 αἰτήσεως τοῦ Αἰδ. Πρεσβυτέρου π. Δημητρίου Μαντζίλα τοῦ Χρήστου, ἐφημερίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Χουλιαράδων μὲ θέμα: «Περὶ ἐξόδου ἐκ τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας, λόγῳ συμπληρώσεως τριάκοντα καὶ πέντε (35) ἐτῶν δημοσίας ὑπηρεσίας καὶ τοῦ ὁρίου ἡλικίας»
9/18/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου τῆς ἐνορίας Σεισμοπλήκτων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναθέσεως τῶν ἐργασιῶν ἁγιογραφήσεως τῆς κόγχης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἀποστόλου Παύλου Σεισμοπλήκτων εἰς τὸν κ. Εὐθύμιον Μπερδεμπέ»
9/19/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 113/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πεδινῆς μὲ θέμα: «Περὶ τροποποιήσεως τῶν ὅρων τοῦ Ἰδιωτικοῦ Συμφωνητικοῦ διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ ἀγροτεμαχίου εἰς θέσιν “Χατζήμπεη” Πεδινῆς, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ»
9/20/13-02-2015  Χορήγησις δικαιώματος ὑπογραφῆς παντὸς ἐγγράφου σχετιζομένου μὲ Ἐπιχειρησιακὰ Προγράμματα (ΕΣΠΑ), εἰς τὰ ὁποία ἔχει ἢ πρόκειται νὰ ἐνταχθῇ ἡ Ἱερὰ Μητροπολις Ἰωαννίνων, ἁρμοδιότητος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου
9/21/13-02-2015 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἄνω Λαψίστης μὲ θέμα: «Ἀποκατάσταση τοιχογραφιῶν Ἱεροῦ Βήματος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου»
9/22/13-02-2015 Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. Μαξίμου διὰ τὴν ὑπογραφὴν παντὸς σχετικοῦ ἐγγράφου σχετικῶς πρὸς τὴν δημιουργίαν καὶ σύστασιν Φορέως διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων καὶ τῶν ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν αὐτῆς Ἱερῶν Ναῶν καὶ Μονῶν καὶ διὰ τὴν ἔρευναν καὶ ἀναζήτησιν προσφορῶν ἐκ μέρους Ἑταιρειῶν ποὺ ἐμπορεύονται ζῶα, μηχανήματα καὶ εἴδη σπορᾶς διὰ γεωργο-κτηνοτροφικὰς μονάδας
 9/23/13-02-2015 Περὶ ἐγκρίσεως τῆς ἀπὸ 13ης Φεβρουαρίου 2015 εἰσηγήσεως τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἰωαννίνων κ.κ. ΜΑΞΙΜΟΥ μὲ θέμα: «Διορισμὸς Τακτικῶν καὶ Ἀναπληρωματικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων τῶν παρεκκλησίων τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων»