Συνεδρία 029/2016

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | Ἀποφάσεις Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου | Συνεδρία 029/2016

mitropolitiko

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ὑπ’ ἀριθ. 29
ΤΗΣ 11HΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2016

Πρόσκληση
Θέματα Ἡμερησίας Διατάξεως
Πρακτικό Συνεδριάσεως
Α/Α Ἀποφάσεως Θέμα Ἀπόφαση DOWNLOAD
29/1/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 12ης Ἰανουαρίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μουζακαίων μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τοῦ παραιτηθέντος Ἐκκλησιαστικοῦ Ἐπιτρόπου κ. Ἰωάννου Γόγολου τοῦ Βασιλείου ὑπό τοῦ κ. Ἀποστόλου Γιαννούλη τοῦ Χρήστου».
29/2/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 10ης Φεβρουαρίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ ἀντικαταστάσεως τῶν παραιτηθέντων Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Ἀθανάσιου Δημητρίου τοῦ Κωνσταντίνου καὶ κ. Μαργαρίτας Τζίμα τοῦ Βασιλείου ὑπό τῶν κ. Κωνσταντίνου Πάνου τοῦ Γεωργίου καὶ κ. Κωνσταντίνου Γούλα τοῦ Γεωργίου».
29/3/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Κουκλεσίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
29/4/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Ραδοβιζίου μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
29/5/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Μπάφρας μὲ θέμα: «Περὶ συγκροτήσεως σὲ σῶμα τῆς νέας Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς».
29/6/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ἀπὸ 2ας Μαρτίου 2016 ἀναφορᾶς τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τῆς ἐνορίας Βασιλικῆς μὲ θέμα: «Περὶ παραιτήσεως τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ἐπιτρόπων κ. Εὐαγγέλου Κιτσάκη τοῦ Χρήστου καὶ κ. Χρήστου Κοσίνα τοῦ Δημητρίου καὶ περὶ μετατροπῆς τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου ἀπὸ πενταμελὲς σὲ τριμελές».
29/7/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Γρεβενιτίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Γρεβενιτίῳ, κατὰ 70,00 € ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
29/8/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Πλατανούσης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων φανερᾶς πλειοδοτικῆς δημοπρασίας ἐκμισθώσεως τῶν αὐλείων χώρων τῶν Ἱερῶν Ναῶν καὶ ἐξωκκλησίων τῆς ἐνορίας Πλατανούσης διὰ τὴν διεξαγωγὴν πανηγύρεως».
29/9/31-01-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς ἐνορίας Σερβιανῶν μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ λειβαδίου χορτοβοσκῆς εἰς θέσιν “ΑΡΕΝΤΑΣ”».
29/10/11-03-2016 Ἔγκρισις τῶν ὑποβληθέντων Ἀπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2015, συμπεριλαμβανομένων τῶν ἐνοριῶν τῆς πόλεως καὶ τῶν παρεκκλησίων αὐτῶν.
29/11/11-03-2016 Ἔγκρισις Ἐκθέσεως Ἀπολογισμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2015.
29/12/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 8/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Χρυσοβίτσης μὲ θέμα: «Περὶ κατακυρώσεως τοῦ ἀποτελέσματος δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ καταστήματος ἐν Χρυσοβίτσῃ».
29/13/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος τῆς ἐνορίας Φανερωμένης μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν τοῦ αὐλείου χώρου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Τριάδος Φανερωμένης, διὰ τὴν διεξαγωγὴν τῆς πανηγύρεως».
29/14/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 2/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἀνθοχωρίου Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Προέδρου τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν ἔκδοσιν ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ εἰδικοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ Δωρεῶν».
29/15/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2015 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Βοτονοσίου μὲ θέμα: «Περὶ ἀποδοχῆς δωρεᾶς».
29/16/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τῆς ἐνορίας Μάζιας μὲ θέμα: «Περὶ καθαρισμοῦ τοῦ χώρου πέριξ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διὰ τῆς κοπῆς τῶν ξηρῶν καὶ ἐπικινδύνων δένδρων».
29/17/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 95/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου τῆς ἐνορίας Ἁγίου Νικολάου «Ἀγορᾶς» Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικῶν ἀκινήτων ἐν Ἰωαννίνοις»
29/18/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 6/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς ἐνορίας Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου μὲ θέμα: «Περὶ ἐγκαταστάσεως συστήματος παρακολουθήσεως εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίας Παρασκευῆς Μετσόβου».
29/19/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ. ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου τῆς ἐνορίας Μπιζανίου μὲ θέμα: «Περὶ καταρτίσεως ὅρων δημοσίας πλειοδοτικῆς δημοπρασίας διὰ τὴν ἐκμίσθωσιν ἐκκλησιαστικοῦ χορτολειβαδίου».
29/20/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Μαρίνης τῆς ἐνορίας Ἁγίας Μαρίνης τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέματα: α) «Περὶ ἀναλήψεως χρημάτων ἐκ τοῦ ἐπ’ ὀνόματι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Τραπεζικοῦ Λογαριασμοῦ καὶ περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου» καὶ β) «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τοῦ μισθώματος ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος ἐν Ἰωαννίνοις, σὲ ποσοστὸ 20% ἐπὶ τὸ ἔλαττον, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ μισθωτοῦ».
29/21/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 1/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Γεννήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Βαργιάδων μὲ θέμα: «Περὶ ἐξουσιοδοτήσεως τοῦ Ταμίου».
29/22/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 3/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἀναπροσαρμογῆς τῆς τιμῆς ἀγορᾶς καὶ ἀναπλάσεως κηροῦ».
29/23/11-03-2016 Ἔγκρισις τῆς ὑπ’ ἀριθ. 4/2016 πράξεως τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τῆς ἐνορίας Περιβλέπτου τῆς πόλεως τῶν Ἰωαννίνων μὲ θέμα: «Περὶ ἐκμισθώσεως δι’ ἰδιαιτέρας συμφωνίας ἐκκλησιαστικοῦ διαμερίσματος».
29/24/11-03-2016 Περὶ δωρεᾶς μίας (1) γεννήτριας ἠλεκτρικοῦ ρεύματος.
29/25/11-03-2016 Περὶ διασυνδέσεως τῶν ἐπ’ ὀνόματι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων Τραπεζικῶν Λογαριασμῶν μὲ τὴν ὑπηρεσίαν “e-banking”.
29/26/11-03-2016 Περὶ ἀναμορφώσεως τῶν ὑποβληθέντων Προϋπολογισμῶν τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων διὰ τὸ ἔτος 2015.
29/27/11-03-2016 Περὶ μισθώσεως ὑπό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου τοῦ Ὀρθοδόξου Σωματείου «Πνευματικός Φάρος» ἐν Ἰωαννίνοις.
29/28/11-03-2016 Περὶ συμμετοχῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων εἰς τὴν προμήθειαν Διπλογραφικοῦ Λογιστικοῦ Προγράμματος.