2016_04_07 Πενθέκτη Οἱκ. Σύνοδος

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ποιμαντική | Εκπαίδευση | Ἐπιμορφωτικά Σεμινάρια | 2016_04_07 Πενθέκτη Οἱκ. Σύνοδος

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
Η ΠΕΝΘΕΚΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

 Συνεχίστηκε στό Καμπέρειο Πνευματικό  Ἵδρυμα τήν Πέμπτη, 7 Ἀπριλίου, τό ἐπιμορφωτικό πρόγραμμα «Οἰκουμενικές Σύνοδοι» πού διοργανώνει ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἰωαννίνων.
Τό θέμα ἦταν «ἡ Πενθέκτη Οἰκουμενική Σύνοδος» μέ ὁμιλητές τόν Παν. Ἀρχιμ. π. Γρηγόριο Παπαθωμᾶ, Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καί Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί τόν Αἰδ. Πρωτ. π. Σέργιο Μαρνέλλο, ἐφημέριο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος εὐχαρίστησε τούς δύο ὁμιλητές καί ἰδιαίτερα τόν π. Γρηγόριο Παπαθωμᾶ γιά τήν παρουσία του καί τίς πολύτιμες γνώσεις πού μοιράστηκε μαζί μας.
Στήν εἰσήγησή του ὁ Πρωτ. π. Σέργιος Μαρνέλλος ἀνέπτυξε τήν ἱστορία καί τήν Θεολογία τῆς Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Στή συνέχεια ὁ Ἀρχιμ. π. Γρηγόριος στή  δική του εἰσήγηση ἀναφέρθηκε  στήν ἀνάγκη συστηματοποίησης καί ἐκσυγχρονισμοῦ τοῦ κανονικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ μας δικαίου καί στό αἴτημα τῆς ὀρθῆς ἐφαρμογῆς του, ἀφενός στήν ὀργάνωση καί στή λειτουργία τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς καί ἀφετέρου στήν ποιμαντική της πράξη.
Ἀκολούθησε ἐποικοδομητικός διάλογος μεταξύ τῶν  εἰσηγητῶν καί τῶν κληρικῶν ποῦ συμμετέχουν στό σεμινάριο.

1

2016_04_07 Seminaria2

.

22016_04_07 Seminaria1

.

3

.2016_04_07 Seminaria3