2016_04_08 Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Μητροπολίτης | Ἐπικαιρότητα | 2016 Ἀπρίλιος | 2016_04_08 Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν

Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ Δ΄ΣΤΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ
ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Μέ τή δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη τελέσθηκε τήν Παρασκευή 8 Ἀπριλίου, ἡ Ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο σέ ὅλες τίς ἐνορίες καί Μονές τῆς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων.

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἰωαννίνων κ. Μάξιμος  περί τήν 4ην ἀπογευματινήν, τέλεσε τήν Ἀκολουθία τῆς Δ΄ Στάσεως τῶν Χαιρετισμῶν στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καρίτσας (φωτ. 1 καί 2).

Ὁ Ποιμενάρχης μας, πρίν τό τέλος τῆς ἀκολουθίας, κήρυξε τόν Θεῖο Λόγο ἀναφερόμενος στό σεπτό πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τή Μάνα τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί Μάνα ὅλου του ἀνθρωπίνου γένους.

Ἀμέσως μετά, ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στήν Ἑταιρεία Ἠπειρωτικῶν Μελετῶν (Ε.Η.Μ) ὅπου προλόγισε  τό Β΄ Πανηπειρωτικό Συνέδριο. Τό συνέδριο εἶχε θέμα: « Ἡ πνευματική κίνηση στά Ἰωάννινα τόν 18ο αἱ. καί ἡ παρουσία τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη» καί συνδιοργανώθηκε ἀπό τήν Ε.Η.Μ. καί τό Ἵδρυμα Μελετῶν Ἰονίου καί Ἀδριατικοῦ Χώρου (ΙΜΙΑΧ) μέ τήν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 300 χρόνων ἀπό τῆς γεννήσεως τοῦ Εὐγενίου Βούλγαρη, κορυφαίου Διδασκάλου τοῦ Γένους (φωτ. 3 καί 4).

Ἐν συνεχεία, περί τήν 7ην ἑσπερινήν ὁ Σεβασμιώτατος μετέβη στόν περικαλλῆ Ἱερό Ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Ἀρχιμανδρείου ὅπου καί χοροστάτησε κατά τήν Δ΄ Στάση τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Πρίν τό τέλος τῆς ἀκολουθίας ὡμίλησε πρός τό πολυπληθές εὐσεβές ἐκκλησίασμα ἐρμηνεύοντας τό «Τεῖχος εἰ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε…» τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου. Ἡ Παναγία μας παρθένος συνέλαβε, παρθένος ἔτεκε καί παρθένος ἔμεινε, τόνισε χαρακτηριστικά ὁ Σεβασμιώτατος. Αὐτό τό ἀειπάρθενο της Θεοτόκου, συνέχισε, εἶναι ἀκριβῶς τό σημεῖο τῆς ἀφθαρσίας τό ὁποῖο ἔλαβε ἡ Παναγία μας καί λαμβάνει ὅποιος ἑνώνεται μέ τόν Χριστό καί γεμίζει τήν ὕπαρξή του μέ τή χάρη καί τήν ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος (φωτ. 5 καί 6).

Στό τέλος ὁ Σεβασμιώτατος μοίρασε στούς πιστούς, ὡς εὐλογία, ἕνα βιβλιαράκι μέ τούς Χαιρετισμούς πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί τούς προέτρεψε νά τούς διαβάζουν εἰ δυνατόν καί κάθε βράδυ.