2016_04_16 Παραδοσιακὸς Λαχανόκηπος καὶ Οἰκιακὴ Οἰκονομία

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | 2016 Γενικές Ἀνακοινώσεις | 2016_04_16 Παραδοσιακὸς Λαχανόκηπος καὶ Οἰκιακὴ Οἰκονομία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων καὶ τὸ Σωματεῖο «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη» σᾶς προσκαλοῦν τὸ ἐρχόμενο Σάββατο, 16 Ἀπριλίου, καὶ ὥρα 8.30 τὸ ἀπόγευμα στὴν αἴθουσα τελετῶν τοῦ Καμπερείου Πνευματικοῦ Ἱδρύματος σὲ ἐκδήλωση μὲ θέμα: «Παραδοσιακὸς Λαχανόκηπος καὶ Οἰκιακὴ Οἰκονομία».

Ὁμιλιτὴς θὰ εἶναι ὁ κ. Χρῖστος Σαπρανίδης, Γεωπόνος, μέλος τοῦ Δοικητικοῦ Συμβουλίου καὶ ὑπεύθυνος τοῦ τομέως τῆς Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας τοῦ Σωματείου «Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη».

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως