3/2015 Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Ἐγκύκλια Σημειώματα | 2015 Ἐγκύκλια Σημειώματα | 3/2015 Στοιχεῖα Ἐπικοινωνίας

ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ὑπ’ ἀριθ. 3/2015

 Ἐν Ἰωαννίνοις τῇ 17ῃ Φεβρουαρίου 2015

Πρός
ἅπαντας τούς ἱερεῖς τῆς καθ’ ἡμᾶς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων,
ἓδρες τους

 

Θέμα: «Ζητοῦνται στοιχεῖα»

 

Αἰδ/τοι πατέρες∙

Διὰ τοῦ παρόντος Ἐγκυκλίου Σημειώματός μας, σᾶς παρακαλοῦμε νὰ μᾶς ὑποβάλλετε μέχρι τὴν 27η τρ. μηνός (Παρασκευή), τὰ παρακάτω στοιχεῖα:

  • Τηλέφωνο ἐπικοινωνίας (ὑποχρεωτικά)
  • Διεύθυνση ἀλληλογραφίας (ταχυδρομική- ὑποχρεωτικά)
  • Διεύθυνση ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας (e-mail – ἐὰν ὑπάρχει).

Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ τὰ χρειαζόμαστε γιὰ τὴν ἰστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων
Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος

Πρωτ. Λάμπρος Χ. Τσιάρας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ…

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (σταθερό)

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (κινητό)

Διεύθυνση Ἀλληλογραφίας

Διεύθυνση ἠλεκτρονικῆς ἀλληλογραφίας (e-mail)


Ὑπογραφὴ Ἱερέως