Τοπική Ἁγιολογία

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Ἡ Μητρόπολη | Τοπική Ἁγιολογία

Ἅγιοι τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας

 1. Ἅγιος νεομάρτυς Γεώργιος  ὁ ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσας τῇ 17ῃ Ἰανουαρίου. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν αὐτοῦ λειψάνων τῇ 26ῃ Ὀκτωβρίου.
 2. Ἅγιος νεομάρτυς Ἰωάννης ὁ ἐξ Ἰωαννίνων καὶ ἐν Κωνστανινουπόλει ἀθλήσας τῇ 18ῃ Ἀπριλίου.
 3. Ἅγιος νεομάρτυς Αὐξέντιος ὁ ἐκ χώρας Βελλᾶς τῇ 25ῃ Ἰανουαρίου.
 4. Ἅγιος νεομάρτυς Νικόλαος ὁ ἐκ Μετσόβου τῇ 17ῃ Μαΐου.
 5. Ἅγιος νεομάρτυς Νικόλαος ὁ ἐξ Ἰωαννίνων  καί ἐν Σόφια της Βουλγαρίας ἀθλήσας τῇ 17ῃ Μαΐου.
 6. Ἅγιος νεομάρτυς Δημήτριος ὁ ἐκ Σαμαρίνης και ἐν Ἰωαννίνοις ἀθλήσας τῇ 18ῃ Αὐγούστου.
 7. Ἅγιος Γρηγόριος Καλλίδης τῇ 24ῃ Ἰανουαρίου.
 8. Ἅγιος νέος ὁσιομάρτυς Παῦλος ὁ ἐξ  Ἰωαννίνων καί ἐν Θεσσαλονίκῃ ἀθλήσας τῇ 12ῃ Ἰουνίου.
 9. Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ ἐρημίτης τῇ 15ῃ Μαΐου.
 10. Ὅσιος Σάββας ὁ Πνευματικός τῇ 3ῃ Φεβρουαρίου.
 11. Ὅσιοι αὐτάδελφοι Νεκτάριος καί Θεοφάνης οἱ Ἀψαράδες  τῇ 17ῃ Μαΐου.
 12. Ὅσιοι αὐτάδελφοι Μάξιμος καί Ἰωάσαφ τῇ 7ῃ Αὐγούστου.
 13. Ὅσιος Θεοφάνης ὁ νέος  τῇ 19ῃ Αὐγούστου.
 14. Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ ἐν Πάρῳ  τῇ 31ῃ Ἰανουαρίου. Ἡ ἀνακομιδὴ τῶν ἱερῶν αὐτοῦ λειψάνων τῇ 10ῃ Αὐγούστου.