ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

Δένδρο περιήγησης: | Ἀρχική Σελίδα | Πληροφόρηση | Ψηφιακό Ἀποθετήριο | ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ – ΕΝΟΡΙΩΝ

Α) ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

1. Δήλωση Τελέσεως Θρησκευτικοῦ Γάμου
Ὁδηγίες γιά τή συμπλήρωση τῆς Δήλωσης
pdf_image word
2. Ἐγγυητικὸ Γάμου pdf_image word
3. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ΕΝΤΟΣ Μητροπόλεως pdf_image word
4. Πιστοποιητικὸ Ἀγαμίας ΕΚΤΟΣ Μητροπόλεως pdf_image word
5. Ὑπεύθυνη Δήλωση Ἐλευθερογαμίας pdf_image word

 

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΒΑΠΤΙΣΕΩΣ

1. Δήλωση Βαπτίσεως pdf_image word
2. Βεβαίωση Βαπτίσεως pdf_image word
3. Ὑπεύθυνη Δήλωση (Επιθυμώ το τέκνο μου… να βαπτιστεί κατά το Ορθόδοξο δόγμα…) pdf_image word

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΟΡΙΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

1. Διαβιβαστικό ἀπλό pdf_image word
2. Διαβιβαστικό Πράξεως Ἐνορίας pdf_image word
3. Διαβιβαστικό παραίτησης Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβούλου pdf_image word
4. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συγκροτήσεως σέ Σῶμα (ἀνά τριετία) pdf_image word
5.  Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συγκροτήσεως σέ Σῶμα (μετά ἀπό ἀλλαγή Ἐφημερίου) pdf_image word
6.  Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Συγκροτήσεως σέ Σῶμα (μετά ἀπό ἀντικατάσταση ἐπιτρόπου/ων) pdf_image word
7.  Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Ἀναλήψεως Χρημάτων pdf_image word
8. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μέ Ὅρους Δημοπρασίας (γιά ἀκίνητα) pdf_image word
9. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου μέ Ὅρους Δημοπρασίας (γιά χορτολείβαδα) pdf_image word
10. Πράξη Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου Κατακύρωσης Δημοπρασίας pdf_image word
11. Πρακτικό Διεξαγωγῆς Δημοπρασίας pdf_image word
12. Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβῆς pdf_image word
13. Ἔντυπο Τριμηνίας pdf_image word

 

ΕΝΤΥΠΑ ΚΛΗΡΙΚΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ)

1. Αἴτηση Χορηγήσεως Ἀδείας pdf_image word
2. Αἴτηση Ἀναγνώρισης Μεταπτυχιακοῦ –  Διδακτορικοῦ Διπλώματος pdf_image word
3. Αἴτηση Ἀναγνώρισης Πτυχίου pdf_image word
4. Αἴτηση Μεταθέσεως pdf_image word
5. Αἴτηση Χορηγήσεως Ἀντιγράφου Ἀξιολογήσεως pdf_image word

 

ΔΙΑΦΟΡΑ

1. Μηνιαῖο Ἐκκαθαριστικό Μισθοδοσίας
(Ἠλεκτρονική ὑπηρεσία ἐνημέρωσης τῶν ἐργαζομένων στό Δημόσιο, τά Ν.Π.Δ.Δ. καί τούς Ο.Τ.Α. ἀναφορικά μέ τή μισθοδοσία τους στό TAXISnet).
LOGO_GGPS
2. Περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ταφῆς τῶν ἀβαπτίστων νηπίων pdf_image
3. Περί τῶν κανονικῶν συνεπειῶν τῆς καύσεως νεκρῶν pdf_image
4. Ἀρχιερατική τάξις τοῦ Ἑσπερινοῦ, τοῦ Ὄρθρου καί τῆς Θείας Λειτουργίας (ἐξωτερικός σύνδεσμος – Ι.Μ. Δημητριάδος) pdf_image